XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. október 4., vasárnap

Október 4.Ter 2, 18-24; Zsid 2, 9-11; Mk 10, 2-16
A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?” Ő így felelt nekik: „Mit parancsolt nektek Mózes? ” Erre azt mondták: „Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk”. Erre Jézus azt válaszolta nekik: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!” Odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról. Azt felelte nekik: „Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör. ” Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: „Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.” Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.

A mai vasárnapon Jézusnak a házasságról szóló tanítása áll a központban. A szándék, amely a farizeusok Jézusnak feltett kérdése mögött rejlik, még mindig aktuális. Inkább a válás lehetőségét akarták megerősíteni, amelyet Mózes a törvényben  megengedett. Ha a mai statisztikára tekintünk, amely szerint a válások száma dinamikusan emelkedik, és Magyarországon évente kb. 24-25 ezer válás történik kb. 45 ezer házasságkötés mellett, vagy ha a környezetünkben olyanokkal találkozunk, aki hajótörést szenvedtek házasságukban, bennünk is olyan kérdés merülhet fel, vajon mennyire korszerű még a házasság felbonthatatlanságához való ragaszkodás és nem inkább egy teljesíthetetlen követelmény. Az Egyház maga is elismeri a házasság felbonthatatlanságának nehézségét, azonban világosan rámutat Jézus tanítására, és arra az útra, hogy mégis hogyan válhat megvalósíthatóvá, ha keresztény módon éljünk a hazásságot. Azt írja a Katolikus Egyház Katekizmusa: „A házassági kötelék fölbonthatatlanságának egyértelmű hangsúlyozása zavart kelthetett és teljesíthetetlen követelménynek tűnhetett. Jézus azonban nem elviselhetetlen, nagyon nehéz, Mózes törvényénél is nehezebb terhet rakott a házastársak vállára. Ő, aki azért jött, hogy a teremtés bűn által megzavart eredeti rendjét helyreállítsa, kegyelmet is ad ahhoz, hogy a házasságot Isten országának új módján lehessen élni. Ha a házastársak Krisztust követik, megtagadják önmagukat és fölveszik keresztjüket, ’fel tudják fogni’ a házasság eredeti értelmét, és Krisztus segítségével meg is tudják élni. A keresztény házasság e kegyelme Krisztus keresztjének gyümölcse, mely az egész keresztény élet forrása.” (KEK 1615.)
A mai evangéliumban is megtalálhatjuk a keresztény üzenet szépséget minden ellenvetéssel szemben. Jézus hangsúlyozza és védi Isten eredeti tervét a nő és férfi közötti kapcsolattal, a házassággal. „Istennek azonban a teremtés kezdetén” az volt a terve: felbonthatatlannak akarta a házasságot, s az embert úgy alkotta meg, hogy a férfi és a nő egymásban megtalálja életének kiegészítését. Az emberi szív keménységében látja Jézus annak okát, amiért Mózes a válást engedélyezte. Ahol a szív megkérgesedik a másik iránt, ott nincs helye a szeretetnek. Vajon manapság nemde a szív keménysége, az önzés, a ösztöni kívánságok, a dialógusra való képtelenség az, amit megnehezíti a házasság sikerét? A házaspárok Jézustól tanulhatják meg, hogyan ápolják a kölcsönös szeretetet és hogyan növekedjenek benne.
Feladat a mai napra: Házaspároknak: hogy töltsenek időt kettesben. Mindannyiunknak: hogy imádkozunk a házasokért.