XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 29., vasárnap

November 29.Vágyakozás a megváltásra             Iz 63,15-19
Tekints le az égből, és figyelj ránk szent és dicsőséges lakóhelyedről! Hol van féltő szereteted és hatalmad, hol szívednek irgalmassága? Ne tartsd vissza tőlünk könyörületed, mert te Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük a szívünk, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!

Évszázadok óta a zsidó nép különféle politikai nagyhatalmak elnyomása alatt élt. Nyomor, megaláztatás, rabszolgaság volt az emberek sorsa. Mária, egy egyszerű családból származó, názáreti lány, aki osztozott népe sorsában. Látta társai küzdelmeit, látott olyan családokat, akik nem tudták kifizetni az adót és rabszolgaságba kerültek. Rettegés és feszültség uralkodott a népen:  mikor lesz ennek már vége? Mária érezte, hogy a politikai uralkodóktól nem lehetett jobbulást várni, csak Egy valaki szerezhet szabadulást a népnek: maga Isten: Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!  Úgy látszik 2000 év óta ne sokat változott a helyzet, hasonló jelenségek figyelhetők meg napjainkban is.
Mire vágyom? Mit kérnék az Úrtól? Adventben az Úr eljövetelét várjuk. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója. Ő már eljött, de saját életemben is megtapasztaltam a szabadulást? Nekem ill. népemnek hol van még szükségünk megváltásra? Mária, kérlek, taníts meg imádkozni!
Feladat a mai napra: Mária mintájára ma megpróbálok figyelni saját vágyaimra, ill. az engem körülvevő emberek szituációjára és vágyaira. Megnevezem és imáimba foglalom őket.