XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. április 17., szerda

Április 17.Jn 14,15-21                     (Krisztus már uralkodik az Egyház által)

„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

"Krisztus meghalt és életre támadt, hogy a holtaknak és élőknek egyaránt Ura legyen" (Róm 14,9). Mennybemenetele azt jelenti, hogy embersége részesedik Isten hatalmában és tekintélyében. Jézus Krisztus az Úr: övé minden hatalom a mennyben és a földön. Ő "fölötte áll minden fejedelemségnek, hatalomnak, erősségnek és uralomnak", mert az Atya "mindent az ő lábai alá vetett" (Ef 1,20--22). Krisztus a mindenség és a történelem Ura . Benne az ember történelme és az egész teremtés is megtalálja "újraösszefoglalását", transzcendens csúcspontját.” (KEK 668) Az életünk csúcspontja a Jézussal való találkozás, amelynek kezdete a megszólíttatásunkkal kezdődik, a napi imádságainkban mélyül el és az Oltáriszentségben teljesedi ki. Ez egy olyan út, olyan folyamat, ami csak és kizárólag az egyház szolgálata által teljesedhet ki. Az egyház, amelyet olyan sokat és keményen kritizálnak, már régen megszűnt volna létezni, ha csak emberi próbálkozás, akarat tartaná össze. Ahol Krisztus van, ott van az Ő Egyháza is. Az Egyház pedig belőlünk, Isten népéből áll. „Mint Úr Krisztus feje is az Egyháznak, mely az ő Teste. A mennybe fölemelkedett és megdicsőült Krisztus, mivel küldetését így teljesíti be teljesen, Egyházában itt marad a földön. A megváltás a forrása annak a tekintélynek, amelyet Krisztus az Egyház fölött a Szentlélek erejével gyakorol. "Krisztus Országa a misztériumban már jelen van" az Egyházban, mely "az Ország csírája és kezdete a földön".“ (KEK 669) A Szentlélek, a Vigasztaló nélkül olyanok lennénk, mint a Bábeli zűrzavarban lehettek az építők. Nem értenénk egymást, elbeszélnénk egymás mellett, egyszerűen káoszban élnénk. A Lélek vezeti az Egyházat, kormányoz mindenkit sugallatával. Milyen szép, amikor a misében az egyetemes könyörgésben együtt imádkozunk; „Előzd meg cselekedeteinket sugallatoddal…” Kérjük a Lélek vezetését, a Szentháromságban magát Krisztust, hogy vezesse kormányozza, irányítsa életünket. „A mennybemenetel óta Isten tervének megvalósulása elkezdődött. Már az "utolsó órában" vagyunk (1Jn 2,18). "Elérkezett tehát már hozzánk az idők vége, és e világ megújítása visszavonhatatlanul elkezdődött, és a jelen világban bizonyos módon elővételeztetik: az Egyház ugyanis már a földön igaz, jóllehet tökéletlen szentséggel ékeskedik." Krisztus Országa jelenlétét azon csodálatos jelekkel már mutatja, melyek kísérik az Egyház által történő hirdetését.“ (KEK 670)
Feladat a mai napra: Ma azért imádkozom, hogy Krisztus Egyháza épüljön és gyarapodjon. Ha, lehetőségem adódik rá, magam is teszek valamit az Egyházért.