XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. július 12., szombat

Július 12.Lk 15,20-27                       (ünnepelni)
Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült – felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni.

„Végül: az örvendezve evangelizáló közösség mindig képes „ünnepelni”. Megünnepel minden kis győzelmet, minden evangelizációban tett előrelépést. Az örvendező evangelizáció széppé teszi a liturgiát a mindennapok teendői közepette a jó gyarapítására. Az Egyház evangelizál és evangelizálódik a liturgia szépsége által, mely szintén az evangelizáló tevékenység ünneplése, és az önátadáshoz szükséges megújult ösztönzés forrása” (EG 24)[1]. A példabeszédben Jézus elmondja, hogyan ünnepel az Atya, milyen ünnepet tart a megtért fiáért. Vajon szerveznénk-e ilyen ünnepet, ha valaki hozzánk jönne, megbánva a rossz viselkedését, cselekedetét? Isten szeretete azonban meghaladja emberi elképzeléseinket. Az Atya nem elégszik meg azzal, hogy egy egyszerű ruhát adjon a rongyosan öltözött fiának és valamennyi ennivalót az éhező fiának, hanem mértéktelenül ad: a legjobbat és legnagyobbat. Mindent, amit egy jó ünnephez kell, a zenét és a táncot beleértve. Isten meghív minket, hogy vegyünk részt ezen az ünnepen, amit ő tart minden elveszett és megkerült fiáért, leányáért. Értünk is. Minden Szentmise tulajdonképpen nem más, mint ilyen nagy ünnep. Milyen jó lenne, ha minden eucharisztiában teljes szívvel ünnepelnénk az Atyával együtt, és felfedeznénk, hogy ott az Atya mindenből mértéktelenül csak a legjobbat adja.
Feladat a mai napra: A következő Szentmisét, mint az Atya nekem szervezett ünnepét próbálom megélni.


[1] Ferenc Pápa. (2014). Evanglii Gaudium. Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása. Budapest: Szent István Társulat.