XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. december 17., szerda

December 17.Lk 1, 51-52                      (letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte)

Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte.

Izrael népe mindig érezte, hogy a hatalmasok uralták életüket, főleg a szegényeket. A saját kultúrájában léteztek szabályok, amelyek védelmezték a szegényeket. A jogszabályok között volt egy, a megváltás törvénye. Ez a szabály azt jelentette, hogy egy rokon megválthatott egy másik rokont, akinek szegénysége miatt el kellett volna adnia a vagyonát vagy elveszítette volna a szabadságát. A legközelebbi rokonát, akinek jogában állt, hogy megváltsa őt, héberül „go’el”-nek hívják, ami azt jelenti: az, aki megvált.[1]
Mária érezte, hogy Izrael számára ez a „go’el” most az Isten Fia, aki szintén ember, rokonuk, egy közülük, és aki igazán meg tudja váltani az embert a gőgtől, és megőrizni az embert. „Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak” (Jel 21,3-4).
Sokat segíthet nekünk, hogy Isten néha úgy ment meg minket, ahogyan Szent Pált, aki leesett a lóról. Amikor ő beszámolt arról, hogy milyen módon üldözte a keresztényeket és Jézus egy nagy világossággal ragyogta őt körül, aminek hatására lehullott a földre: „Déltájban, király,napnál ragyogóbb világosságot láttam az úton, körülragyogott engem is, útitársaimat is. Mindnyájan földre hullottunk, s ekkor egy hangot hallottam, amint héber nyelven megszólított: Saul, Saul, miért üldözöl? Hiába rugdalózol az ösztöke ellen! Megkérdeztem: Ki vagy, Uram? – Jézus vagyok – felelte az Úr –, akit üldözöl. De kelj fel, és állj talpra! Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni“ (ApCsel 26, 13-16).
Engedjük, hogy Jézus megmentsen minket büszkeségünktől, nem veréssel, hanem irgalmasságával, amint Szent Pált, elvezetve az életünket az igazsághoz, és meghagyva bennünk egy alázatos szívét, hogy megismerjük és kövessük Őt.
Feladat a mai napra: Melyik tulajdonságomnak van szüksége arra, hogy leessen magas lováról? Hogyan tudom ma szeretni azokat, akiket Jézus mellém ad?


[1] Lasd: Mesters Carlos. Como leer el libro de Rut. Szent Pál Szerkesztői. 1993. 50.