XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. december 2., kedd

December 2.
Napi elmélkedéshez:     Lk 1,28-29; Szof 3,14-17

És megszólította: „Örvendj, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez.

Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne.

Ma tovább lépünk a vezérfonalt adó idézetünkben, és egy másik mozzanatra figyelünk, mégpedig Isten megszólítására. Azért küldte el Isten Gábor angyalt Máriához, hogy hírt adjon neki a vele való terveiről. Amikor belépett Máriához, megszólította. És mi volt az első, amit az angyal Máriának mondott? Így köszöntötte: „Örvendj!” (vö. EG 5). Mivel a görög „χαῖρε” szó magába foglalja e két jelentést, a köszöntést „Üdvözlégy”, és a felszólítást „Örvendj!” Egy személyes felszólításról van szó. Arra szólítja fel, hogy örvendjen, mert örömhírt hoz neki. Az örömhír pedig ez: „Kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” Erre a szóra Mária nagyon meglepődött, sőt zavarba jött, de nyitottsággal hallgatta és gondolkozott el rajta. Talán a Szofóniás könyvéből való szavakra emlékezett és szívében Isten felszólítása a próféta által hangzott fel: Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Veled van az Úr! Lehet, hogy ilyen gondolat járkált benne: „Igen, már hallottam ezt a zsinagógában, de hogyan lehet, hogy most nekem személyesen mondja ezt az Úr? Velem van az Úr – mit jelent?” Legyen ma is maga Mária az, aki megérteti velünk Isten szavát. Kérjük, hogy tanítsa meg magatartását, hogy mi tudjuk hinni, hogy Isten szava nekünk szól, hogy Isten mindig örömhírt közöl, amikor megszólít és párbeszédbe lép velünk. Kérdezzük meg ma őszintén magunkat, mennyire vagyunk nyitottak, hogy feltétel nélkül meghalljuk szavát? Vagy mi akadályozza meg esetleg annak meghallását? Sokszor egy hamis istenkép az oka annak, hogyha valaki szeretné, hogy Isten szóljon hozzá. Fél, hogy Isten valami rosszat mond neki, ami kényelmetlenül érinti. Talán a félelem mögött rejteznek rossz emberi tapasztalatok, amelyeket Istenre vetítünk. Volt régen egy barátnőm, aki soha nem vette fel a telefont, amikor hívtam. Miért? Nem miattam, hanem azért tette, mert egyszer valaki az állandó hívásával terrorizálta. Ez a rossz tapasztalat nagyon befolyásolta viselkedését. Akkor kezdett ettől megszabadulni, amikor előre tudta, hogy mikor fogom felhívni.
„Örülj és ujjongj egész szívedből!” Mert Isten örül neked!!!! „Örül neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével!” Isten szeretetteljes Isten! Jót akar nekünk! Hagyjuk, hogy Isten ismételje meg szavát, ahányszor szükségünk van rá.

Feladat a mai napra: Próbálok a nap folyamán újra párbeszédbe lépni Istennel.

Este:Visszatekintés a napra: Voltak-e ma örömteli pillanatok? Volt, ami szomorúságot okozott nekem – miért? Mindent Isten szerető arca elé helyezek, addig, amíg megtapasztalom, hogy Ő újra „örül nagy örömmel.”