XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. április 24., vasárnap

Április 24.1Jn 2,20-27                         (A Szentlélek szimbólumai: az első a kenet)


Titeket azonban fölkent a Szent, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hisz ismeritek és (tudjátok), hogy az igazságból semmiféle hazugság nem származik. Ki a hazug, hacsak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, annak az Atya sincs. Aki megvallja a Fiút, azé az Atya. Amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. És ez az ígéret, amelyet ő maga tett nekünk, az örök élet. Ezeket azok miatt írtam, akik félrevezetnek benneteket. A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket mindenre, s ez igaz, nem hazugság. Aszerint, ahogy tanított benneteket, maradjatok benne.

„Az olaj kenetének szimbóluma a Szentlelket is jelenti, olyannyira, hogy szinonimája lett, (vö. 1Jn 2,20.27; 2Kor 1,21). A keresztény beavatásban a kenet szentségi jele a bérmálásnak, amit éppen ezért a Keleti Egyházak "krizmálásnak" neveznek. De hogy teljes jelentését megértsük, vissza kell mennünk a Szentlélek által végbevitt első fölkenéshez: Jézuséhoz. A Krisztus név (a héber "Messiás") Isten Lelkének "fölkentjét" jelenti. Az Ószövetségben egyesek az Úr "fölkentjei" voltak, (vö. Kiv 30,22-32), kiemelkedő módon Dávid király, (vö. 1Sám 16,13). Jézus azonban egyedülálló módon Isten Fölkentje: az emberség, melyet a Fiú magára vett, teljesen a "Szentlélek fölkentje". Jézust a Szentlélek tette "Krisztussá", (vö. Lk 4,18--19; Iz 61,1). Szűz Mária a Szentlélektől foganja Krisztust, és a Szentlélek hirdeti a gyermeket mint Krisztust születésekor (vö. Lk 2,11), és arra indítja Simeont, hogy a templomba menjen látni az Úr Krisztusát; (vö. Lk 2,26-27) Ő maga tölti be Krisztust (vö. Lk 4,1) és az Ő ereje árad ki Krisztusból gyógyításai alkalmával, (vö. Lk 6,19; 8,46). Végül Ő támasztja föl Krisztust a halálból, (vö. Róm 1,4; 8,11). Ezután Jézus a maga halált legyőzött emberségében teljesen "Krisztussá" válva (vö. Apcsel 2,36)  bőségesen árasztja a Szentlelket, hogy a "szentek" Isten Fiának emberségével való egységükben elérjék "az érett férfikort Krisztus nagykorúságának mértéke szerint" (Ef 4,13): "a teljes Krisztust" Szent Ágoston szavai szerint.” (KEK 695)
Mindannyian, akik részesültünk a keresztség szentségében, megkaptuk ezt a kenetet. Bár rövid pillanat ez, mégis nagy jelentősége van: „A megkenés a szent krizmával, a püspök által megszentelt jó illatú olajjal az újonnan megkeresztelt számára a Szentlélek ajándékát jelenti. Kereszténnyé, azaz a Szentlélektől "fölkentté" vált, tagja lett Krisztusnak, aki fölkent Pap, Próféta és Király (KEK 1241). A második kenetet a bérmáláskor kapjuk meg (lásd fent). Ez a Szentlélektől kapott ajándék pedig bennünk marad és tanít minket, ahogyan azt Szent János levele fogalmazza meg. Életünk folyamán egy harmadik kenetben is részesülhetünk, sőt kívánatos is, hogy ne hagyjuk használatlanul ezt a lehetőséget: a betegek szentségét. Ekkor megkenik a beteget homlokán és kezein, megáldott olívaolajjal és a következő szavakat mondják: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan!'” (KEK 1513). A mai napon legyünk hálásak a Szentlélek különleges ajándékaiért, kegyelmeiért. Fontoljuk meg, hogy nem csupán ápoló kenőcsök vannak, amelyek testünket szépítik, hanem azoknál sokkal valóságosabb az az isteni kenet, amely igazán ápolja lelkünket, és néha testünket is.
Feladat a mai napra: A mai napon szemléljem magamat mint a Szentlélek fölkentjét,  és éljek papi, prófétai vagy királyi hivatásom szerint.