XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. április 3., vasárnap

Április 3.ApCsel 5,12-16; Jel 9-19; Jn 20, 19-31
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Húsvét második vasárnapján Isten irgalmasságát ünnepeljük. A mai evangéliumi történet abba a házba vezet minket, ahol a tanítványok együtt voltak. Bezárkóztak, mert féltek a zsidóktól. De Jézus a zárt ajtón keresztül is belépett közéjük „és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.” Tamás akkor nem volt velük, de a tanítványok később elmesélték neki, hogy találkoztak az Úrral. Tamás azonban nem hitt nekik. Jézus egy hét múlva ismét megjelent közöttük és így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram, és Istenem!”. Jézus tettében Isten végtelen irgalmasságát szemlélhetjük. Azt akarta, hogy mindegyik tanítványa higgyen benne, és ezért újra megjelenik, és ismét megmutatja magát. A felismerés csak a hit révén lehetséges. Ahhoz, hogy higgyünk a feltámadásban, úgy tűnik, jelre van szükségünk. A tanítványok számára nincs meggyőzőbb jel, mint Jézus sebeinek szemlélése. A mai világ megpróbálja eltüntetni a szenvedés nyomát is. A fantázia-szülte filmekben a hősök egy-egy végzetesnek látszó harc után sokszor úgy kelnek fel, mintha mi sem történt volna, egy karcolás sem látszik rajtuk. Ha Jézuson nem látszódtak volna meg a sebhelyei, nem ismerték volna fel őt. Az örömhír nem az, hogy eltűntek a sebek nyomai, hanem hogy Jézus él, megbocsátotta, nem rója fel nekünk bűneinket, mert szeretete végérvényesen győzött a világ fölött. Ezért tudunk hinni a feltámadásban, ezért vagyunk képesek egymásnak megbocsátani, mert hisszük, hogy a szeretet a mi életünkben is végérvényesen győzni fog.
Feladat a hétre: Ezen a héten a feltámadás erejében akarok hinni és az irgalmasságra törekedni.