XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. november 24., vasárnap

November 24.

- A Hit Éve: AZ EGYHÁZ: ANYA ÉS TANÍTÓ

Vasárnap, 2013. nov.24:                  2 Sám 5, 1-3; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított - mondták --, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.'' Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' -- mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.'' Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.'' Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.''

A mai vasárnapon Anyaszentegyházunk Krisztus Király ünnepét ünnepeli. Milyen gondolatok támadnak bennünk, amikor azt halljuk, hogy „Krisztus Király”? Talán eszünkbe jutnak régi festmények és mozaikok, melyek a Pantokrátor Krisztust ábrázolják, királyi jogarral, törvénykönyvvel, pompás palásttal. A mai olvasmányok azonban egy nagyon paradoxnak tűnő képet festenek elénk: az olvasmány Dávidról számol be, amint átveszi Saul halála után a királyságot. Tudjuk, hogy Jézust Dávid sarjának tartották. Az evangélium azonban a keresztre feszített Jézust ábrázolja, akit kicsúfoltak, mindentől megfosztottak, akiből gúnyt űztek „a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” -- mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.” Szent Pál azt mondja róla a Kolosszeiekhez írt levélben: „Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.” Milyen király Jézus?
Jézus nem egy hagyományos értelemben vett földi király. Maga mondta Pilátusnak: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” (Jn 18,36). Jézus a Mindenség Királya, „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve..., hogy övé legyen az elsőség mindenben.” Olyan király, aki saját vérével akarta kiengesztelni az emberiséget az Atyával, és megszerezni számunkra az örök életet. Jézus a szelíd és alázatos szívű Bárány, akiben teljesen jelen van Isten hatalma. Ezt a paradoxont nem oldhatjuk fel, Isten akarta így. Ilyen módon omolhatnak le bennünk a gátlások, és bizalommal közeledhetünk felé, mert tudjuk, hogy Ő olyan király, aki megért minket, szeret és fölemel, s aki azt akarja, hogy mindaz, aki bizalommal fordul hozzá, mint a jobb lator, vele legyen a Paradicsomban.


Feladat a mai napra: A mai napon bizalommal fordulok Krisztus Királyhoz, és imádságomban közbenjárok azokért az emberekért, akikről tudom, hogy szükségük van segítségére.