XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. november 9., szombat

November 9.

Mt 6,30-34                         (A szolidaritás sok társadalmi probléma megoldása)

Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.

A társadalmi--gazdasági problémákat csak a szolidaritás valamennyi formájának, a szegények egymás közötti, a gazdagok és szegények, a munkások egymás közötti, a munkaadók és munkavállalók, a nemzetek és népek szolidaritásának segítségével lehet megoldani. A nemzetközi szolidaritás az erkölcsi rend követelménye. A világ békéje részben ettől függ. (KEK 1941). A szolidaritás erénye meghaladja az anyagi javak kereteit. Az Egyház, a hit lelki javait terjesztve, többnyire segítette a gazdasági fejlődést is, amelynek gyakran nyitott új utakat. Századokon át így valósultak meg az Úr szavai: "Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, s ezeket mind megkapjátok hozzá" (Mt 6,33). "Mintha kétezer éve nem élne kitartóan az Egyház lelkében mindenki kollektív felelősségérzete mindenkiért, melyből egészen a hősies szeretetig merítettek erőt a lelkek, tudniillik a földet művelő, rabszolgákat fölszabadító, betegeket gyógyító, a hitet, a kultúrát és a tudományt minden kor minden népéhez elvivő szerzetesek, azért hogy olyan társadalmi föltételeket teremtsenek, amelyek egyedül képesek lehetővé és könnyűvé tenni az emberhez és a keresztényhez méltó életet." (XII. Pius pápa rádiós beszéde). (KEK 1942). Jézus a mai szentírási idézetben arra figyelmeztet minket, hogy mennyire fontos feltekinteni, kilépnünk napi megélésünk iránti aggodalmaskodásunkból, és tettekre váltani a hitet. A hit úgy növekedik bennünk, ha élünk vele. Az aggodalmaskodás a kishitűség jele, nem hisszük el, hogy Isten elé erős ahhoz, hogy bennünket megtartson, rólunk gondoskodjon. Nyílván, nekünk is ehhez hozzá kell tennünk azt, amit tudunk. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ha Isten országát és annak igazságát keressük, akkor mindent megkapunk hozzá! Isten országa elsősorban saját családunkban, közösségünkben, munkakörnyezetünkben, rokonságunkban kezdődik. Hogyan tudjuk ott építeni a szeretet, a béke, az igazságosság, az irgalom országát?

Feladat a mai napra: A mai napon minőségi időt töltök családommal, (szüleimmel, testvéreimmel, gyermekeimmel, házastársammal,…) vagy barátaimmal, odafigyelek rájuk.