XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. szeptember 19., péntek

Szeptember 19.Péntek, szept. 19.                1Kor 13,1-3.8-11.13-14,1a              (ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem)Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. ... A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre.Az elmúlt napokban az életről elmélkedtünk, amely gyönyörű, nagy kincs, amivel Isten megajándékozott minket. Ezzel jól kell élnünk. Nem arra vagyunk hívva, hogy napokkal töltsük meg az életet, hanem élettel a napokat. Mi az, ami életet ad a napoknak, mi ad ízt, értelmet életünknek? Sok mindenre törekszünk, sok mindent szeretnénk elérni életünkben, lelki életünkben is, amitől megelégedettséget várunk. A fönti idézetben Szent Pál a különleges tehetségeket említi, amelyek az ember szemében kívánatosaknak tűnhetnek. Pál viszont hangsúlyozza, hogy szeretet nélkül ezek igazán nem használnak semmit. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Mert csak a szeretet az, amely valójában értelmet ad az életnek. A libanoni-amerikai író Khalil Gibran ezt a valóságot így fogalmazza meg: „Az élet szeretet nélkül olyan, mint egy fa virágok és gyümölcsök nélkül. A szeretet szépség nélkül olyan, mint a virág illat nélkül.” Gondolkodjunk el ma újra: mi számomra az életemben a legfontosabb, a legkívánatosabb? Mire törekedek életemben? A szeretetre? Hogyan fogalmaznám meg én: Az élet szeretet nélkül olyan, mint ... Feladat a mai napra: Eldöntöm, hogyan tudnék ma a szeretetre törekedni.