XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. szeptember 10., szombat

Szeptember 10.Zsolt 18,47-51                   (Éljen az Úr, áldott legyen az én sziklám)
Éljen az Úr, áldott legyen az én sziklám, dicsőség üdvöm Istenének!
Isten, aki elégtételt adott nekem, aki a népeket meghódoltatta előttem.
Te, aki haragos ellenfeleimtől megmentettél s az erőszak emberétől elragadtál.
Ezért áldalak, Uram, a népek előtt, dicsőséget zengek nevednek.
Hiszen nagy győzelmet adtál királyodnak, kegyes voltál fölkentedhez, Dávidhoz és nemzetségéhez, mindörökké.

Dávid a zsoltárát gyönyörű háladallal fejezi be. Éljen az Úr, áldott legyen az én sziklám, dicsőség üdvöm Istenének! Mert megmentette őt haragos ellenfeleitől, az erőszak emberétől, megszabadította őt, győzelmet adott fölkentjének. Dávid összefoglalja élményét, és újból megerősödik, szívét az öröm, a boldogság és a megnyugvás tölti el. Ez a visszatekintés, Isten működésének az összefoglalása az elmúlt napokban nagyon fontos a lelki életben. Hitben megerősít minket, ha végiggondoljuk utunkat az Istennel és rácsodálkozunk Isten hatalmára. Sokszor szoktam olyan nagyon hálatelt szívvel mondani az Úrnak: Uram, te mindent jól csináltál! Mert minden, mitől eleinte féltem, jó véget ért, mert Isten ott volt velem, éreztem, amint kinyitja előttem az ajtókat, amint megerősít, kiárasztja rám Szentlelkét, és egy kerek dolgot tud kihozni abból, amihez nekifogok. Ezért szeretek az Istennel együttdolgozni. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian már többször tapasztaltunk ilyen helyzetet. Ezek megerősítik a hitünket. Gondoljuk csak át, hogy ezen a héten mikor tapasztaltuk Isten jelenlétét, közreműködését, vezetését? Mi sült el jól, hol éreztük, hogy ajtót nyitott előttünk, hogy segített leküzdenünk egy kísértést, nehézséget?
Feladat a mai napra: A mai imádságunkat és napunkat töltse el a hálaadás.