XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. szeptember 12., hétfő

Szeptember 12.Zsolt 118,1-4                     (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó)
(Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.
Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart. Mondja Áron háza: irgalma örökké tart.
Mondják, akik félik az Urat: irgalma örökké tart.

A 118. zsoltár a fogság utáni közösség hálaadó szertartásának a része. A három nagy zsidó ünnep liturgiájában szokták énekelni ezt az hálaéneket az őt megelőző öt dicsőítő énekkel együtt (113-118 zsoltárral). A zsoltár utal a szertartás részleteire és ez az első négy vers a válaszos imát képviseli. A pap felszólítja a közösség három csoportját - Izraelt (a közösséget), Áron házát (a papságot) és az istenfélőket (az igaz Isten összes hívét, prozelitákat) - a hálaadásra: Adjatok hálát az Úrnak, és minden csoport így válaszol: irgalma örökké tart. Bár a katolikus liturgiában nem három csoportra felosztva szoktuk imádkozni ezt a zsoltárt, mondanivalója mégis fontos a mi számunkra is. Liturgiánkban szintén nagy jelentősége van, a vasárnapi zsolozsmában szokták elimádkozni, mivel Jézus Krisztus feltámadására utal (lásd szerdán, lábjegyzet 1.is). És mennyivel inkább mi, keresztények kell, hogy hálát adjunk Istennek, egyszülött Fiáért, Jézus Krisztus életéért és feltámadásáért, amely által kiváltképpen megmutatta, hogy irgalma örökké tart. Ezenkívül Jézus Krisztus hűsége az Egyházhoz és annak 2000 éves történetéhez, minden fényével és árnyékával együtt, egyedül Isten irgalmáról beszél: irgalma örökké tart. Saját életünkre és hazánk történetére tekintve, vajon nem találunk-e számtalan okot, melyekért halát adhatunk az Istennek? Mert az is örök irgalmát („misericordia”) jelenti, hogy minden nap új lehetőséget ad nekünk az újrakezdésre és nyomorúságunkba („miseria”) belehelyezi az ő szívét („cor”). Köszönöm Uram, Jézus, hogy Te minden nap irgalmas vagy hozzám. Köszönöm, hogy a Te irgalmad örökkévaló. Ezért akár egyénileg, akár közösségileg ne mulasszuk el soha hálát adni neked.
Feladat a mai napra: Elgondolkodom azon, hogyan tudok egyénileg és közösségileg hálát adni Istennek végtelen irgalmáért.