XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. november 13., vasárnap

November 13.


Mal 3, 19-20a; 2 Tessz 3, 7-12; Lk 21, 5-19

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« és: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

Az egyházi év vége felé mindig az utolsó időkről szóló evangéliumi részleteket hallhatjuk. Jézus mintegy felkészít minket a világ végére. Állhatatosságra, belső készenlétre hív minket. Rettenetes jelenségekről beszél Jézus: háborúkról, lázadásról, földrengésről, éhínségről, dögvészről,… S ha nézzük a híreket, pl. pont e héten történt Fülöp szigeteken egy óriási földrengés és tájfun, mely még soha ennyire erős nem volt, akkor mindig újra feljön bennünk a kérdés: vajon most már az utolsó időket éljük? Az emberek mindig újabb világvégi dátumokat szeretnek kitalálni, internetes oldalakon, tv műsorokban pánikot kelteni. Mindig újabb dátumokat találnak ki, pl. tavaly fenyegettek azzal, hogy 2012. december 21-én lesz a világ vége aztán kiderült, hogy rosszul számolták ki és inkább 2013. március 21 lett volna. De az óta is élünk. Ez már szinte komikus. De mit akar nekünk Jézus ezzel mondani? Egyértelműen tanít minket és ehhez tartsuk magunkat: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« és: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket! Nem tudhatjuk, hogy ez a nap mikor fog bekövetkezni. Nem is az a lényeg. Ezt csak a Mennyei Atya tudja, s ezzel elégedjünk meg. Előbb viszont tanúságot kell tennünk hitünk mellett. Ez viszont fontos! Jézus nevéért akár üldözni is fognak minket, jóllehet, távolinak tűnik. De nem annyira távoli, mint gondolnánk. Közép Keleten szinte nincs is olyan ország, ahol nem üldöznék a keresztényeket, Afrikában, Ázsiában nagyon sok országban van keresztényüldözés. És már az Európai Unió sem kivétel. Aki kiáll keresztény értékek mellett, azt kifütyülik. Nem nagyon szoktunk a hitünkről beszélni, nem verjük nagydobra. De vajon készen állok-e arra, hogy tanúságot tegyek Jézus Krisztus mellett, ha a vallásom felől érdeklődnek? Magyarországon most éppen jó dolgunk van ilyen téren. De a szél villám gyorsan átcsaphat, ezt a történelemből tudjuk. Jézus arra szólít fel minket, hogy egyedül Őrá koncentráljunk. Ha mélyen gyökeret verünk az Ő igazságában, semmisem árthat nekünk, ő eláraszt minket kegyelmével. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Feladat a mai napra: Állhatatosságom megerősítésére elmegyek szentmisére, és felajánlom a szentmisét azokért a keresztény testvéreimért, akik más országokban hitük miatt hátrányt és kínzásokat szenvednek.