XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. november 29., kedd

November 29.Iz 9,1-6               (A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát)
A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni.... Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében... Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.

Izajás próféta csodálatos jövendölésén elmélkedhetünk ma. Különösképpen az első mondatnál szeretnénk megállni, ahol azt mondja: A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Mit is jelent ez? Ma egy különleges fény-meditációra hívlak. Az elmélkedésedhez keressél magadnak egy sötét szobát és készíts magad elé egy gyertyát és gyufát. De még ne gyújtsd meg, csak később. Vegyél magadnak időt a szemlélésre. Először kb. 5 percig szemléld sötétséget. Milyen gondolatokat/érzéseket ébreszt benned? Mit látsz (ha egyáltalán látsz valamit)? Hogyan látod a dolgokat? – Most gyújtsd meg a gyertyát, és tedd kicsit messzebbre tőled a szoba közepébe vagy másik végébe és szemléld jó pár percig a gyertya fényét. Mit tesz a sötétséggel? Most mit látsz, és hogyan látod a dolgokat? Mi történik, hogyha közelebb mész a fényhez? És mi történik, ha messzebbre mész? Milyen következményekre jutsz? – írd fel magadnak... A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Mire vágyakozol leginkább? – Uram, micsoda ajándék számunkra a világosság. Amikor kint olyan borús, sötét idő van, ki vagyunk szomjazva a nap meleg fényére. Mert csak a fény tudja szétoszlatni a sötétséget. Bennem is. Jöjj el, Örök Atya, és erősítsd meg bennem a békét igazságod által!
Feladat a mai napra: Megfigyelem a fény/sötétség váltakozását, hatását a környezetemben. Mindig újra kérem: Uram, add nekünk fényedet!