XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. november 15., kedd

November 15.Zsolt 139,7-14.17-18       (hogy meg tudjuk találni Istent minden dologban)
7Hová mehetnék lelked elől, hová bújhatnék színed elől? 8Ha fölmennék az ég magasába, te ott vagy, a alászállnék az alvilágba, jelen vagy. 9Ha felölteném a hajnal szárnyát, s a tenger szélső határára szöknék, 10ott is a te kezed vezetne, és jobbod tartana engem. 11Mondhatnám: »Borítson be a sötétség, s váljon éjszakává köröttem a fény«, 12de neked nem sötét a sötétség, s az éj mint a nappal, oly világos előtted. Fény és sötétség közt neked nincs különbség. 13Hiszen te formáltad bensőm, s anyám méhében te szőtted a testem. 14Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! 17Milyen tiszteletreméltók előttem gondolataid, Istenem, milyen hatalmas a számuk! 18Megszámlálnám őket, de számosabbak a homokszemeknél, s ha végükre is érnék, még mindig csak nálad tartanék.

233. A világmindenség Istenben bontakozik ki, aki mindent betölt. Ezért Isten misztikus megtapasztalására ad lehetőséget egy falevél, egy út, a harmat és egy szegény ember arca is. - Egy spirituális mester, Alî al-Khawwâç saját tapasztalatából kiindulva annak szükségességét is hangsúlyozta, hogy ne válasszuk el túlságosan a világ teremtményeit Isten bensőnkben való megtapasztalásától. Azt mondta: „Nem szabad előítéleteket táplálva kritizálni azokat, akik a zenében és a költészetben keresik az extázist. E világ minden egyes mozgásában és hangjában rejtőzik valami finom titok. A beavatottak képesek megérteni, mit mond a fújó szél, mit mondanak a hajlongó fák, a folydogáló víz, a zümmögő legyek, a nyikorgó ajtók, a madarak csiripelése, a húrok vagy furulyák hangjai, a betegek sóhajtása, a meggyötörtek nyögése...” (Eva de Vitray-Meyerovitch, A szufizmus antológiája). - Az eszmény nem pusztán az, hogy a külsőtől a belsőhöz forduljunk annak érdekében, hogy felfedezzük Isten tevékenységét a lélekben, hanem az, hogy meg tudjuk találni őt minden dologban, ahogyan Szent Bonaventura tanította: „A szemlélődés annál kiválóbb, minél jobban érzi magában az ember az isteni kegyelem hatását, vagy minél jobban képes megtalálni Istent a külső teremtményekben” (In secundum librum Sententiarum). (Ferenc pápa „Áldott légy” kezdetű enciklikájából, a közös otthon gondozásáról)
Feladat a mai napra: Kérem a kegyelmet, hogy ma tudjam felfedezni Isten jelenlétét olyan dologban, amelyben eddig még nem tudtam meglátni öt.