XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. november 16., szerda

November 16.Én 2,8-14                           (minden jóság, ami a dolgokban és az e világi tapasztalatokban van, „végtelen fokban van meg Istenben)
8Csitt! A szerelmem! Nézzétek, ő jön ott, ugrál a hegyeken és szökell a dombokon! 9Szerelmem olyan, mint a gazella, a fiatal szarvas a hasonmása. Nézzétek, már itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a rácson át. 10Aztán köszön, s így szól szerelmesem: 10Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! 11Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult. 12A föld színén immár virágok nyílnak, itt van a szőlőmetszés ideje, és gerlice hangja hallatszik földünkön. 13Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők s jó illatot árasztanak. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! 14Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod.

234. Keresztes Szent János azt tanította, hogy minden jóság, ami a dolgokban és az e világi tapasztalatokban van, „végtelen fokban van meg Istenben, (...) eminenter, vagyis jobban mondva, ezek, amikről itt szó van, mindegyike maga Isten” (Cántico espiritual). Nem azért, mintha a világ korlátozott dolgai valóban isteniek lennének, hanem mert a misztikus megtapasztalja azt a szoros kapcsolatot, amely Istent minden létezőhöz fűzi, és ezért „úgy érzi, hogy ezek a dolgok azonosak Istennel” (Cántico espiritual). Ha megcsodálja egy hegy nagyságát, nem tudja elkülöníteni Istentől, és úgy érzi, hogy ezt a belső csodálatot, melyet megél, az Úrra kell vonatkoztatnia: „A hegység magas, gazdag, terjedelmes, szép, festői, virágdíszes és illatos. Ilyen hegység az én számomra az én Kedvesem. A magányos völgyek nyugalmasak, kellemesek, üdék, árnyékosak, édes vízben gazdagok, fáiknak változatossága s a madarak kellemes éneke örömmel és élvezettel töltik el az ember érzékeit, üdülést nyújtanak, pihenőül szolgálnak magányukban, és csend van bennük. Ilyen völgyek számomra az én Kedvesem” (Cántico espiritual). (Ferenc pápa „Áldott légy” kezdetű enciklikájából, a közös otthon gondozásáról)
Feladat a mai napra: Keresztes Szent János így fogalmazza tapasztalatát: „Ilyen hegység az én számomra az én Kedvesem.” Ma én is megfogalmazhatom a természettel való Istentapasztalatomat: „Ilyen ... az én számomra az én Istenem.”