XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. március 24., péntek

Március 24.Lk 19,41-44
Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta.  „Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

Miután végig szemléltük Jézus passióját, figyelmünk egy másik jelenetre irányul. Jézus lelki fájdalmának még egy mély dimenziója van. Jézus, amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. A passió előtti napokban történt ez. Jézus akkor már tudta, hogy lassan lejár az ideje, keresztre fogják feszíteni, mert a főpapok, farizeusok és írástudók egyre jobban fellázadtak ellene, és a népet is felhergelték ellene. Amikor Jeruzsálemhez közeledett, és megpillantotta a „béke városát”, megsiratta. Mély fájdalom hasított a szívébe az emberek vaksága miatt: mert nem ismerted fel látogatásod idejét. A te Istened ide jött közéd, mert meghallotta jajkiáltásodat, mert megkönyörült nyomorúságodon, és te nem ismerted fel, hogy ő látogatott el hozzád, hogy ő gyógyította betegeidet, ő adta vissza a vakoknak a látást, ő hirdette utcáidon a szegényeknek az örömhírt, ő kínálja fel neked az örök életet! Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna! Jézus szívében az Atya mély fájdalma tükröződik vissza. A szülő fájdalma ez, aki mérhetetlenül szereti gyermekét, és a legjobb nevelés ellenére is ahhoz a határhoz ér, ahol már nem avatkozhat be gyermekének az életébe, mert szabad akarata van. Nem kényszerítheti őt a jóra. Egy szülő legnagyobb fájdalma az lehet, amikor látja, hogy mi lenne jó a gyermeknek, felkínálja neki, de a gyermek szembefordul, elutasítja, és viselkedésével saját kárát fokozza. Gyakran előfordul, hogy ilyenkor a szülő haraggal és visszautasítással válaszol a gyermek viselkedésére, mert nem érti meg gyermekét, és tehetetlennek érzi magát. Az Atya tudja, hogy mi lesz ennek a következménye. Jézus megjövendölte, hogy jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.” A vakságnak következménye van, amitől Isten nem óv meg minket. Az embernek hordoznia kell döntéseinek következményeit. Isten azonban nem fordít hátat nekünk! Jézusban láthatjuk a Mennyei Atya végtelen szeretetét: Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16) Mindig ad újrakezdési lehetőséget annak, aki meg akar térni.

Feladat a mai napra: Türelmet gyakorlok önmagammal és az emberekkel szemben.