XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. március 5., vasárnap

Március 5.Zsolt 27, 4-11
Világosságom és üdvösségem az Úr - kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr - kitől rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. Ha hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom... Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát. A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem. Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak. Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam, könyörülj rajtam és hallgass meg engem! Szívem ezt sugallta: "Keresd tekintetét!" Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal! Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza, Istenem, megmentőm, ne hagyj el végképp! Ha apám, anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne. Uram, mutasd meg ösvényedet, s ellenségeim miatt vezess sima úton!

A lelkigyakorlat elején fontos időt szakítanunk az imádságra és annak a módját keresnem, hogy bensőleg lecsöndesedjek. Amikor ugyanis az ember elhatározza magának, hogy csöndben akar lenni, és az Úrra akar figyelni, sokszor millió gondolata támad. Ne foglalkozzunk ezekkel a gondolatokkal, szeretettel nézzünk rájuk, és helyezzük őket az Úr kezébe. Aztán olvassuk el még egyszer a fönti zsoltárt.
A zsoltáros először felszítja magában istentapasztalatát: Isten számára világosság, üdvösség, oltalmazója. Bármilyen baj történjék vele, akkor is bizakodik. És én? Számomra ki az Isten? Hogyan nevezném őt saját tapasztalataim alapján?
Aztán egy nagyon fontos dolgot tesz: kifejezi vágyát. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam... Tegyük mi is a mai napon! Fogalmazzuk meg Isten iránti vágyunkat. A lelkigyakorlat elején mit szeretnék kérni az Úrtól?
A zsoltáros felszítja hitét, tudja, hogy az Úr fog cselekedni, nem fogja őt cserben hagyni: A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem. És végül hallgat a szíve mélyén megfogalmazódó üzenetre: "Keresd tekintetét!" – Uram, a te arcodat akarom keresni. A lelkigyakorlat kezdetén ezt a felszólítást kapjuk: Keresd tekintetét! Alakítsuk úgy a napunkat, hogy miközben csináljuk a dolgunkat, keressük tekintetét, jelenlétét az életünkben.

Feladat a mai napra: Ráírom egy cédulára: „Keresd tekintetét!” és kiteszem arra a helyre, amit leggyakrabban látok, hogy figyelmeztessen elszántságomra.