XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 10., csütörtök

Augusztus 10.Lk 10,10-16                       (Aki titeket elutasít, engem utasít el)
De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már rég zsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb lesz a sorsa az ítéletkor, mint nektek. És te, Kafarnaum! Nemde az égig emelkedtél? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni! Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.”

Az utolsó mondat kulcsként szolgálhat nekünk, hogy jobban megértsük az idézetet. Első hallásra talán megütközünk rajta, mert a kemény ítélet számunkra nem illik az irgalmas Isten képéhez. Jézus arra is felkészíti tanítványait, hogy esetleg majd elutasítják őket. Mi gátolja az evangéliumi hirdetését? Az elutasítástól való felelem. Ezért Jézus arra tanítja követőit, hogyan bánjanak az elvetéssel, elutasítással. Először tudniuk kell, hogy nem kell mindent magukra venni. Nem minket utasítnak el, hanem magát Jézust: „aki titeket elutasít, engem utasít el”. De fordított értelemben is igaz, hogy aki bennünket hallgat, Jézust hallgatja. Jézus szócsöve vagyunk, akiken keresztül az emberekhez beszél. A második pedig, amire Jézus megtanít, hogy az ítélkezés azok fölött, akik elvetik Isten üzenetét, csak Isten jogában áll. Megmutatja, hogy nem mindegy, hogyan fogadják el a jó hírt. Minden ember felelős azért, hogyan fogadja el Isten igéjét. Egy mondat János evangéliumából megvilágítja ennek értelmét: Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon” (Jn 12,47-48).  Legyen a mai idézet számunkra bátorítás, hogy egyrészt elfogadjuk Isten igéjét és másrészt felelem nélkül adjuk tovább. 
Feladat a mai napra:  Arra figyelek, hogyan reagálok, amikor valaki barátságtalanul bánik velem. Próbálok az illetőért imádkozni és kedvesen bánni vele.