XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 26., szombat

Augusztus 26.Lk 11,37-44                       (Adjátok oda inkább, ami benne van.)
Alighogy befejezte a beszédét, egy farizeus meghívta lakomára magához. El is ment, és asztalhoz ült. Amikor a farizeus látta, hogy mielőtt evett, nem mosta meg a kezét, megütközött. Az Úr azonban így szólt hozzá: „Ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, de belül tele vagytok kapzsisággal és gonoszsággal. Balgák! Nem az alkotta a külsőt is, aki a belsőt alkotta? Adjátok oda inkább, ami benne van a rászorulóknak, és akkor tiszták lesztek egészen. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, rutából és az összes kerti veteményből, de semmibe veszitek az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a rég beomlott sírok: az emberek fölöttük járnak s nem is sejtik.”

A mai idézetben azt halljuk, hogy egy farizeus meghívta Jézust lakomára és megütközött, hogy Jézus nem mosta meg a kezét, mielőtt enni kezdett. Erre Jézus egy elég kemény beszéddel reagált. Ha ezt úgy olvassuk, mint egy személyes feddést, elmenne minden kedvünk attól, hogy mi is meghívjuk Jézust magunkhoz, és inkább a félelmet erősítené bennünk Jézussal szemben. „Ha Jézus jön hozzám és ilyen kőkeményen mindent elmond rólam, akkor inkább, ne is szóljon hozzám”- gondolhatnánk akkor. Pedig Jézus sem itt sem máskor soha nem megszégyeníteni akar. Inkább olyan keretként szolgál ez a meghívás Lukács számára, ahol Jézus általánosan szólhat a farizeusokhoz és rámutathat arra, mi az, ami hamis a vallásosságukban. Először Jézus azt kritizálja, ahogyan a külső tisztaságra törekszenek, de a szív tisztaságra nem figyelnek, és tele vannak gonoszsággal. Adjátok oda inkább, ami benne van a rászorulóknak, és akkor tiszták lesztek egészen.” A szeretet az igazi út a tisztasághoz: ha a másikra figyelünk, és azt adjuk neki, amire szüksége van. De pont a szeretet hiánya az a második kifogás, amit Jézus a farizeusok magatartásában kifogásol: de semmibe veszitek az igazságot és az Isten szeretetét.” Bár igaz, hogy mi már nem tartjuk be ezeket a tisztaságra, tisztálkodásra vonatkozó törvényeket, más a keresztény vallásgyakorlat; mégis fontos, hogy mi is újra és újra megvizsgáljuk ezt. Mennyire figyelünk mi is csak a külsőségekre, és nem a bensőkre? Hányszor csak kötelességet teljesítünk, előírásnak teszünk eleget (pl. elmegyünk misére), de nincs személyes kapcsolatunk az Úrral? Köszönjük Uram, hogy szavaiddal mindig nagyobb szeretetre akarsz elvezetni minket. 
Feladat a mai napra:  Segítek egy rászorulónak.