XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. október 2., hétfő

Október 2.Lk16,1-8          ( Az úr dicsérte az intézőt, hogy okosan járt el.)
Aztán a tanítványokhoz fordult: „Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek? Uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, amikor elcsap az intézőségből. Egyenként magához hívatta urának minden adósát. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Száz korsó olajjal - felelte. Erre azt mondta neki: Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a mihaszna intézőt, hogy okosan járt el. - Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. 

Ma Jézus az okos intézőről szóló példabeszédéről fogunk elmélkedni. Különös, hogy Jézus példabeszédekben magyaráz a tanítványoknak, ezzel szeretné őket és minket is tanítani. A zsidók szamara az intéző egy olyan személy volt, aki elosztotta a javakat és a házimunkákat. Vagyis teljes mértékben rábízta ura a ház ügyeinek intézését. Viszont ez az intéző elpazarolta gazdája vagyonát, miközben a gazdája bizalmát is elvesztette. Furcsa látni mind az intéző, mind a gazdája reakcióját. Az intéző cselekedete mentőövként szolgált ahhoz, hogy meg tudjon élni az élete hátra levő részében. A gazda csodálta az intézőjét, de nem azért mert becsapta őt, hanem a ravaszságáért és az intelligenciájáért, hogy tudta miként cselekedjen ebben a helyzetben. Utána azt mondja az evangélium: „A világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál” Jézus megmutatja a tanítványoknak, hogy a világiak az eszközeiket, az intelligenciájukat és a ravaszságukat arra használjak, hogy nyereséghez jussanak, de nekik, akik a világosság fiai a kepésségeiket, intelligenciájukat és tehetségüket a rájuk bízott szellemi dogokra kell fordítaniuk. Jézus ránk bízta a szellemi értékek fölötti rendelkezést, de nem azért, hogy azt magunkban tartsuk, hanem hogy megosszuk azokat másokkal, a szeretetét, a barátságát és mindazt amit tőle kaptunk, hogy igazságos, békés, összetartó közösséget alkossunk. Szamos tanú van Szent Péter és Pálon keresztül a tanítványokon át II. János Pál pápáig, Kalkuttai Terézig és sok asszony és férfiig, akik jól tudták kezelni mindazt, amit az Úr rájuk bízott. A kérdés, hogyan lehetünk jó intézői az örök értékeknek, hogyan használjuk a kepésségeinket, hogy az evangélium elérjen az emberekhez. Milyen jó lenne, ha folytatódna ez a láncolat és Jézus jó intézőjévé válnánk.
Feladat a mai napra: Mit tehetünk, hogy Jézus ismert legyen és az evangélium eljusson mindenkihez?