XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. szeptember 22., szombat

Szeptember 22


Jn 10,40-42                       (Sokan hittek benne.)
Ezután Jézus ismét átment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan fölkeresték, mert így gondolkodtak: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit mondott róla (Jézusról), az mind igaznak bizonyult.” És sokan hittek benne.

Milyen gyönyörű János evangélium tizedik fejezetének befejezése! Bármennyien próbálnak Jézus életére törni, mégis vannak, akik elindulnak azon az úton, amire Jézus hívja őket: hogy lássanak és higgyenek. A mai részlet rámutat azokra, akik fölkeresték, mert így gondolkodtak: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit mondott róla (Jézusról), az mind igaznak bizonyult.” És sokan hittek benne. Jézus elment Jeruzsálemből, visszahúzódott egy időre a Jordánon túlra, mert jóllehet szükségét érezte annak, hogy egyedül legyen az Atyával, és pihentesse a fölgerjedt kedélyeket. Elképzelhetjük Jézust, amint az Atyával beszélgetett, amint elmesélte neki, hogy mi történt. És közben megvalósul, amit Jézus korábban mondott: A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Sokan utána mentek, mert meghallották a jó pásztor hangját, és inkább Jézust akarták követni, mint a farizeusokat és az írástudókat, mert érezték, hogy Jézusban van az élet. Micsoda vonzereje van Jézusnak! De az is igaz, amit máskor mondott: „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza.” (Jn 6,44) Kérjük az Atyát, hogy szítsa fel bennünk újra a Jézus iránti szeretetet, és szeretet kötelékeivel vonzzon minket is magához, hogy újra megtapasztalhassuk benne az élet ajándékát.
Feladat a mai napra: Ma időt szánok arra, hogy Jézus jelenlétében elidőzzek, akár szentségimádásban, akár a szentírás olvasásában.