XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. szeptember 24., hétfő

Szeptember 24


Jn 11,1-7                            (Uram, íme, akit szeretsz, beteg.)
Volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és lábát hajával törölgette. Az ő testvére, Lázár volt beteg. A nővérek üzentek érte: »Uram, íme, akit szeretsz, beteg.« Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: »Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.» Jézus szerette Mártát, a nővérét és Lázárt. Mikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még azon a helyen maradt, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: »Menjünk ismét Júdeába.«

A nővérek, Márta és Mária, küldtek üzenet Jézushoz, aki akkor a Jordán túlpartján tartózkodott. Csak annyit üzentek: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Feltűnik, hogy nem említették Lázár nevét, hanem körülírták a nevét, „akit szeretsz”. Hogyan tudta volna Jézus, kiről van szó? Utána ráadásul azt halljuk, hogy Jézus szerette Mártát, a nővérét és Lázárt. Jézus nem csak egy embert szeretett. A körülírás pedig János evangélistának a sajátossága. Máskor is használja, pl. amikor az egyik tanítványt így nevezi „akit Jézus szeretett” (13,23; 21,7), ahelyett, hogy mondja konkrét a nevét. Ezzel kiemeli az evangélista, mit jelent Jézus számára ez a személy, a másik pedig, hogy ebben a elnevezésben a hallgató, az olvasó megtalálhatja magát is. Bennünket is szeret Jézus. Mivel az beteg, akit szeret Jézus, a nővérek várták, hogy Jézus még biztosabban fog jönni és segíteni. Meglepő azonban, hogy Jézus nem azonnal indult útra, hanem még két napig maradt, ahol volt. Ha egy szerető barátunk vagy ismerősünk rászorul a segítségre, nem akarunk nyomban segíteni? Jézus jól tudta, mit csinált és (miért így cselekedett. Ő fog Lázáron segíteni (ahogyan látjuk a 11. fejezet folyamán), és ahogyan neve is ezt jelenti: akit Isten segít (Lázár a görögösített héber név Eleazár). Tanítványai iránt értelmezte Lázár betegségét: „hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia”, szintén az ad értelmet Jézus egész működésének. Ha Isten, Jézus nem azonnal válaszol könyörgésünkre, az nem jelenti, hogy nem szeret minket. Bizalommal kell várnunk, és engedni, hogy úgy tegyen, ahogyan ő látja jónak.
Feladat a mai napra:  . Ebben a tudatban élem ezt a napot, hogy Jézus szeret engem.