XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. szeptember 25., kedd

Szeptember 25


Jn 11,8-16                          (hogy majd higgyetek)
A tanítványok azt mondták neki: »Mester, most akartak a zsidók megkövezni, és ismét odamégy?« Jézus azt felelte: »Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja ennek a világnak a világosságát. Aki pedig éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.« Ezt mondta, azután így szólt hozzájuk: »A barátunk, Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt az álomból.« A tanítványok erre azt mondták: »Uram, ha alszik, meg fog gyógyulni.« Jézus azonban a haláláról szólt, azok pedig azt gondolták, hogy az álom nyugalmáról beszél. Ezért Jézus nyíltan megmondta nekik: »Lázár meghalt, és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek. De menjünk hozzá!« Tamás, akit Ikernek neveznek, így szólt a többi tanítványhoz: »Menjünk mi is, és haljunk meg vele együtt!«

Amikor Jézus mondta a tanítványoknak, hogy Júdeába, Betániába Lázárhoz akar menni, ők megpróbálták lebeszélni róla. Meg akarták akadályozni, hogy Jézus veszélybe kerüljön. Attól féltek, hogy a zsidók meg fogják ölni Jézust. Jézus pedig magyarázta nekik, hogy most még nincs oka a félelemre. Amíg számára nappal van, azaz amíg tart az idő, melyet az Atya meghatározott számára, addig senki sem árthat neki. Erre csak akkor lesz lehetőség, amikor elérkezik a sötétségnek, a szenvedésnek az ideje. Most még segíthet Lázárnak. Átvitt értelemben beszélt tanítványainak Lázár haláláról. Így nem csoda, hogy csak nehezen értették meg, miről beszélt. Ez a fajta félreértés a János evangéliumban jellemző Jézus és a tanítványai közötti beszélgetésre. Majd a következő fejezetekben, amikor Jézus utolsó napjait, óráit leírja az evangélista, megmutatkozik egyre jobban. Miközben a tanítványok nem, vagy csak alig értik, mi történik, Jézus tisztán tud az eseményekről. Amit mond nekik, arra szolgál, hogy higgyenek. „Lázár meghalt, és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek” . Ahogyan már a második fejezetben a Kánai menyegzőn történt csoda a tanítványok hitét eredményezte „Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne” (2,11), most ismét Jézus cselekvése a hithez akar vezetni. Tamás közlése megmutatja, hogy ő sem értette meg, miről van szó. Jézus nagy türelemmel viseli tanítványai értelmetlenségét. Ez azonban jó hír nekünk, velünk is türelmesen bánik, amikor sokszor nem értjük őt.
Feladat a mai napra: Jézus példáját követve türelmesen bánok azzal, akit nem értek vagy aki nem érti, amit mondtam.