XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. május 10., péntek

Május 10.


Gal 2,16-21                        (mindent szent személye üzenet, akit a Szentlélek Jézus Krisztus gazdagságából merít és ajándékoz az ő népének)
16Tudjuk azonban, hogy az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Ezért elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hitben váljunk igazzá: nem mert tetteink megfelelnek a törvénynek, hisz a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek igazzá. 17Ha azonban mi azáltal, hogy Krisztusban keressük az igazzá válást, bűnössé válnánk, akkor vajon Krisztus nem a bűnt mozdítaná-e elő? Semmi esetre sem. 18Ha ugyanis újra fölépítem azt, amit leromboltam, törvényszegőnek bizonyulok. 19Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy az Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. 20Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem. 21Nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény útján igazzá válhat az ember, Krisztus hiába halt meg.

21. Az Atya terve Krisztus, és mi őbenne. Végső soron Krisztus az, aki mibennünk szeret, mert „az életszentség nem más, mint a teljességében megélt szeretet”. Épp ezért „az életszentség mértékét az határozza meg, hogy mekkora a bennünk Krisztus hasonmása, tekintettel arra, hogy a Szentlélek erejével egész életünkkel az ő életét követjük”. Így mindent szent személye üzenet, akit a Szentlélek Jézus Krisztus gazdagságából merít és ajándékoz az ő népének.
22. Annak felismeréséhez, hogy mi az a szó, melyet az Úr egy szentben akar kimondani, nem szabad megállni a részleteknél, mert azokban tévedések és bukások is előfordulhatnak. Amiket egy szent mond, azokból nem minden felel meg teljesen az evangéliumnak, és nem minden cselekedete hiteles is tökéletes. A szent életének egészét, megszentelődésének egész útját kell szemügyre venni; azt az alakot, aki tükröz valamit Jézus Krisztusból, ami akkor merül föl, amikor személye teljes egészében láthatóvá válik.
Feladat a mai napra: Elmélkedek arról, milyen isteni üzenet vagyok és melyik szót akarja kimondani az Úr általam. Kérem a Szentlelket, hogy Isten fényében láthathassam magamat.