XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. május 9., csütörtök

Május 9.


1 Tesz 4,1-11                     (Küldetésed Krisztusban: Az életszentség alapjában azt jelenti, hogy Krisztussal egységben éljük át életének misztériumait)
1Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. 2Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által. 3Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. 4Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, 5és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. 6Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit, ahogy előbb már megmondtuk és kifejtettük. 7Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. 8Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket. 9A testvéri szeretetről nem szükséges írnom, hiszen Istentől tanultátok, hogy egymást szeressétek, 10s szeretettel is vagytok egész Macedóniában minden testvér iránt. Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne. 11Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával törődtök, s a két kezetekkel dolgoztok, ahogy a lelketekre kötöttük.

19. A keresztény ember számára lehetetlen földi küldetésének elgondolása az életszentség útjának mellőzésével, mert „Isten akarata az, hogy szentek legyetek” (1 Tesz 4,3). Minden szent egy külön küldetés: az atya terve az evangélium egy szempontjának tükrözésére és megtestesítésére a történelem egy meghatározott pillanatában.
20. A küldetés a maga a teljes értelmét Krisztusban találja meg, s csak belőle kiindulva lehet megérteni. Az életszentség alapjában azt jelenti, hogy Krisztussal egységben éljük át életének misztériumait. Azt jelenti, hogy páratlan és személyes módon részesülünk az Úr halálában és feltámadásában, hogy folyamatosan vele együtt meghalunk és feltámadunk. De jelenheti Jézus földi élete különböző eseményeinek átélése is a saját életünkben: az ő rejtett életét, közösségi életét, az utolsóhoz való közelségét, szegénységet és szeretetből való önátadásának egyéb megnyilvánulásait. Mert „Jézus életében minden (…) az ő legbelsőbb misztériumának a jele”; „Krisztus egész élete az Atya kinyilatkoztatása”; Krisztus egész élete az új összefoglalás misztériuma; „mindazt, amit életében átélt, azért történt, hogy mi ugyanazt átélhessük benne és ő átélhesse mibennünk.”
Feladat a mai napra: Rátekintek Jézussal mostani életszakaszomra, és megbeszélem vele, hogy életéből melyik mozzanata rímel rá most arra, amit élek, vagy melyikre hív most, hogy átéljem.