XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. május 8., szerda

Május 8.


1 Pét 4,7-11                       (Krisztus megosztja velünk a maga föltámadott életét)
7Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok! 8Mindenekelőtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. 9Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. 10Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. 11Aki beszél, Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad neki, hogy így minden Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

17. Néha az élet nagyobb kihívásokat állít elénk. Ezekkel az Úr új megtérésekre, melyek lehetővé teszik, hogy kegyelme jobban megnyilvánuljon az életünkben, „hogy szentségének részesévé legyünk” (Zsid 12,10). Máskor csak arról van szó, hogy egy korábbi helyzetet tökéletesebben élhetünk meg: „Vannak indítások, melyek csak arra valók, hogy a keresztény élet megszokott gyakorlatait tökéletesebben hajtsuk végre” (Szalézi Szent Ferenc). Amikor Nguyên Van Thuân Xavéri Ferenc bíboros börtönben volt, elhatározta, hogy nem sóvárog a szabadulás után. Választása így szólt: „A jelen pillanatot élem meg, mégpedig úgy, hogy megtöltöm szeretettel”; konkrét formája pedig ezt volt: „A naponként adódó alkalmakat azáltal használom fel, hogy a megszokott dolgokat rendkívüli módon hajtom végre.”
18. Így az isteni kegyelem hatására apró gesztusok sokaságával építjük fel az életszentségnek azt a formáját, amit Isten számunkra akar, de nem önelégültséggel, hanem mint „Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei” (1Pét 4,10). Helyesen tanították az új-zélandi püspökök, hogy lehetséges az Úr feltétlen szeretetével szeretni, mert a Feltámadott a maga erős életét megosztja a mi törékeny életünkkel: „Az ő szeretete határtalan, és ha egyszer megadta, soha nem vonja vissza. Szeretete feltétlen és hűséges. Így szeretni nem könnyű, mert mi gyakran nagyon gyengék vagyunk. De épp azért, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogyan ő szeretett minket, Krisztus megosztja velünk a maga föltámadott életét. Így a mi életünk az emberi gyöngeségek közepette is bizonyítja az ő hatalmát.”
Feladat a mai napra: Arra figyelek, mikor és miben érzem gyengének magamat a mai napon. Hagyom, hogy Jézus újból erejével, dicsőségével, hatalmával megajándékozzon.