XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. május 12., vasárnap

Május 12.


ApCsel 13, 14. 43-52; Jel 7, 9.14b-17; Jn 10, 27-30
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.''

Húsvét 4. vasárnapján az Egyház Krisztust, mint Jó Pásztort állítja elénk. Eszünkbe jutnak a szentképeken látható kedves ábrázolások: a Jó Pásztor, aki vállán vagy karjában hordozza a bárányt; a Jó Pásztor, aki kihúzza a bárányt a tüskés bozótból vagy a szakadékból; a Jó Pásztor, aki a nyája előtt haladva biztonságot ad. Ezek a Jó Pásztor ábrázolások a bibliai szövegek nyomán alakultak ki. Ezért fontos, hogy ne csak a képeket nézegessük, hanem olvassuk a hozzá tartozó bibliai idézeteket is. Jézus magáról azt állítja: „Én vagyok a jó Pásztor” (Jn 10). 
A pásztor és a nyáj kapcsolata már az Ószövetségben is fontos szimbólum. A pásztor gondoskodását párhuzamba állították azzal, ahogy Isten gondoskodik a népéről. A próféták jövendölései között a Messiás képe úgy jelenik meg, mint az igazi pásztor. „Egyetlen pásztort állítok majd föléjük, szolgámat, Dávidot, hogy legeltesse őket; ő legelteti majd őket, és ő lesz a pásztoruk”. (Ez 34,23) Ebben a megfogalmazásban nem csak Dávid királyról van szó, hanem a Messiás-királyról is, aki ezzel a gondoskodó magatartással fogja vezetni a népét. Jézusban valóra váltak mindezen ígéretek, sőt, Jézus szavai felülmúlják az ószövetségi ígéreteket: ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.” Jézus, a Jó Pásztor a legjobb módon gondoskodik juhairól: az örök életet adja nekik. Ha Vele maradunk, biztonságban érezhetjük magunkat, mert Jézus nem engedi, hogy bárki kiragadjon minket az Ő szerető kezei közül. A biztonságunk garanciája Jézusnak az Atyával való egysége. Az Atya rábízta nyáját. Ismételten megtapasztalhatjuk, milyen jó, hogy ilyen Jó Pásztorunk van. Ő az egyetlen, aki arra hív minket, hogy Hozzá hasonlóan mi is jó pásztorként bánjunk az emberekkel.
A mai vasárnapon különösen a papi és szerzetesi hivatásokra gondolunk. Mindenekelőtt legyünk hálásak a papokért, akik elfogadták Isten hívását, hogy pásztoraink legyenek. Könyörögjünk értük, hogy egyre jobban egyesüljenek Krisztussal, a Jó Pásztorral, és örömmel végezzék papi szolgálatukat. Ugyanakkor kérjük újra és újra az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Imádkozzunk papi hivatásokért! Nagy szükség van napjainkban is papi és szerzetesi hivatásokra Magyarországon és egész Európában.
Feladat a mai napra: Hálát adok a papi és szerzetesi hivatásokért, és külön is imádkozom egy pap ismerősömért!