XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. május 7., kedd

Május 7.


Gal 5,22-25                        (az életszentség apró gesztusokkal növekszik)
22A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. 24Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. 25Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

15. Engedd, hogy keresztséged kegyelme az életszentség kibontakozásában meghozza gyümölcseit. Engedd, hogy minden nyitott legyen benned Isten számára, és ezért válaszd őt, válaszd mindig Istent. Ne veszítsd el a bátorságodat, mert tiéd a Szentlélek ereje, hogy ez lehetséges legyen, és ezt életszentség alapjaiban a Szentlélek gyümölcse az életedben (vö. Gal 5,22-23). Amikor kísértést érzel, hogy elmerülj gyöngesédben, emeld tekinteted a Megfeszítettre, és mondd uram: „Uram, szerencsétlen szegény vagyok, de te megteheted azt a csodát, hogy egy kissé kicsivel jobbá leszel.” A szentekből és bűnösökből álló Egyházban mindent megtalálsz, hogy előbbre juthass az életszentségben. Az Úr elhalmozott téged a Szó, a szentségek, a szentelmények, a közösségi élet, a szentek tanúságtételének ajándékaival és azzal a szépséggel, mely az ő szerelméből fakad, és ékszereivel felékesített menyasszonyhoz tesz hasonlóvá téged (vö. Iz 61,10).
16. Ez az életszentség, amelyre az Úr meghív téged, apró gesztusokkal növekszik. Például: egy asszony a piacra megy és találkozik a szomszédasszonyával. Beszélgetni kezdenek, majd jön a megszólás. De ez az asszony azt mondja magában: „Nem, senkiről sem mondok rosszat.”. Ez egy lépés az életszentség felé. Azután otthon a fia az álmairól akar beszélni, ő pedig még fáradtan is oda ül mellé, és türelmes szeretettel végig hallgatja. Ez egy másik megszentelő áldozat. Azután félelem fogja el, de megemlékezik Szűz Mária szeretetéről, fogja a rózsafüzért és hittel imádkozik. Ez az életszentség ismét másik útja. Ha pedig kimegy az utcára és találkozik egy szegénnyel, megáll, és szeretettel szól hozzá. Ez is egy lépése előre.
Feladat a mai napra: Elgondolkozom, milyen apró gesztusokkal tudnám ma kifejezni a szeretetet Isten és embertársaim iránt.