XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. augusztus 21., szerda

Augusztus 21

 Ef 1,9-10.17-23            (Az új ég és az új föld reménye)

Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét,  hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek.  Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között,  és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.  Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette,  minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.  Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette:  ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.

„Az idők végén Isten Országa el fogja érni a maga teljességét. Az egyetemes ítélet után a testben és lélekben megdicsőült igazak örökké uralkodni fognak Krisztussal, és a világmindenség is megújul: Akkor az Egyház "a mennyei dicsőségben be fog teljesedni, amikor (...) az emberi nemmel együtt az egész világ is, mely bensőségesen kapcsolódik az emberhez és általa halad a célja felé, tökéletesen helyreáll Krisztusban" (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció, 48).” (KEK 1042)
„A Szentírás ezt a titokzatos megújulást, mely átalakítja az emberiséget és a világot, nevezi "új égnek és új földnek" (2Pt 3,13, vö. Jel 21,1). Ez lesz Isten tervének végső megvalósulása: "összefoglalni mindeneket Krisztusban, ami a mennyben és a földön van" (Ef 1,10). (KEK 1043) „Ebben az új mindenségben (vö. Jel 21,5), a mennyei Jeruzsálemben Istennek lakása lesz az emberek között. "És letöröl a szemükről minden könnyet, és nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert a korábbiak elmúltak" (Jel 21,4; vö. Jel 21,2).” (KEK 1044) Imádságban gondolkozzunk el azon, hogy a mindennapi életünkben milyen következményekkel jár ez a hitigazság, hogy „új eget és új földet várok”, hogy a korábbiak elmúltak. Ennek fényében hogyan élem a mindennapi nehézségeket, a fájdalmakat?
Feladat a mai napra: Arra figyelek, mi okoz nekem ma fájdalmat, szomorúságot. Hagyom, hogy ezekben a pillanatokban Jézus átöleljen engem szeretetével.