XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. augusztus 23., péntek

Augusztus 23

 2 Tessz 3,7-13               (hogy szebb legyen a föld)

Hiszen tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek,  senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.  Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek.  Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.  Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.  Az ilyeneknek megparancsoljuk, figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék.  Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. 

„"Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, mely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Így tehát jóllehet a földi fejlődést gondosan meg kell különböztetni Krisztus országának növekedésétől, mégis amennyiben hozzájárulhat a társadalom jobb rendjének megalkotásához, sokat jelent az Isten országa szempontjából" (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 39)“ (KEK 1049)
„Ha "az emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság javait, tudniillik a természet és az emberi munka jó gyümölcseit az Úr Lelkében és az Úr parancsa szerint elterjesztettük a földön, egyszer újra meg fogjuk találni, de már megtisztítva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve, akkor, amikor Krisztus átadja az Atyának az örök és egyetemes országot". (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 39) Akkor Isten lesz "minden mindenben" (1Kor 15,28) az örök életben: "Az élet valójában és igazában az Atya, aki a Fiú által a Szentlélekben forrásként árasztja mindenkire a mennyei javakat: és jósága által nekünk, embereknek is az örök élet javait igazmondóan megígérte" (Jeruzsálemi Szent Ciril)“ (KEK 1050) Mai idézetben látjuk, hogy Pál apostol hogyan figyelmezteti azokat, akik nem a helyes következtetéseket vonták le az örök életbe vetett hitről. Nem szabad azt gondolnunk, hogy mivel új eget és új földet várunk, itt a földön már nem kell dolgozunk, tevékenykednünk. Inkább az ellenkezőjét kell tennünk: fokoznunk kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van köztünk növekedőben az új emberi család közössége. Elmélkedjünk ma azon, hogyan élem ezt meg.
Feladat a mai napra: Miben szeretnek ma közreműködni Istennel, hogy a körülöttem lévő környezet szebb legyen?