XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. augusztus 30., péntek

Augusztus 30Ter 1,26-27;                    (Az ember Isten képmása)

Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.

Kol 3,10

Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.

"Krisztus (...) az Atya és az ő szeretete misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását." Krisztusban, aki "a láthatatlan Isten képmása" (Kol 1,15), teremtetett az ember a Teremtő képére és hasonlatosságára. Krisztusban, a Megváltóban és Üdvözítőben állt helyre eredeti szépségében és vált nemessé Isten kegyelméből az első bűn által az emberben elrontott isteni képmás. (KEK 1701) Az isteni képmás minden emberben jelen van. Az isteni személyek egymás közötti egységének hasonlatosságára fölragyog a személyek közösségében (vö. 2. fejezet). (KEK 1702) A szellemi és halhatatlan lélekkel fölruházott emberi személy a Földön "az egyetlen teremtmény, amelyet Isten önmagáért, vagyis az emberi személyért akart". Fogantatása pillanatától örök boldogságra rendelt lény. (KEK 1703) Az emberi személy részesül a Szentlélek erejéből és világosságából. Az értelem segítségével képes megérteni a dolgoknak a Teremtőtől meghatározott rendjét. Az akarat révén képes a számára igaz jó felé irányulni. Tökéletességét a "jó és az igaz keresésében és szeretetében" találja meg. (KEK 1704) Az ember lelke s szellemi képességei, értelme és akarata következtében szabadsággal fölruházott lény, ami "az istenképiség kiemelkedő jele". (KEK 1705) Mit jelent számomra, hogy Isten képmására vagyok teremtve? Szemlélem lelkemet, szellemi képességeimet, értelmemet, akaratomat és szabadságomat, mely „istenképiségemnek kiemelkedő jele”. De vajon összhangban van-e az Isten gondolkodásával, akaratával, szándékával? Átgondolom, hol érződik még bennem a „régi ember”, amit Szt. Pál szavai szerint fontos lenne levetkőznünk, hogy felöltsük magunkra az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Hogyan jellemezem a „régi emberemet”?
Feladat a mai napra: Tudatosan odafigyelek arra, hogy ma „Teremtőm képmására megújult emberként” éljek.