XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. október 31., péntek

Október 31.MTörv 30, 19b-20   (Válaszd az életet!)

„Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja."
Az életünkben mindig döntéseket kell hoznunk, nem lehetünk langyosak, különben elrontjuk az életünket. Bár mostanában néha nem tudjuk, hogyan kell helyesen döntenünk és mit? Miért szólít fel minket Isten arra, hogy „így hát válaszd az életet! Esetleg mert manapság az emberek választják a halált? Erről sokat hallhatunk a híradókban vagy a környezetünkben, ahol lakunk, nem is kell nagyon távol mennünk otthonról. Érdemes feltennünk magunkban a kérdést, mit és hogyan döntök el a mindennapi életben? Az értékskálánkban és életünkben ki vagy mi áll első helyen?Hisz gyümölcséről lehet a fát felismerni.(Mt 12,33). Kétségtelen, hogy amikor választjuk a szeretetet, az igazságot, hallgatást, hűséget és szolidaritást az életünkben, akkor egymás közt élvezhetjük a különböző gyümölcsöket; főleg egy gyümölcsöt, amely soha el nem tűnik: a szeretetet. (1Kor 13,1-8) Mert ezt a szeretet maga az Isten. Ezért úgy döntsünk, hogy közösségben maradjunk Istennel és a testvérekkel.
Feladat a mai napra: Gondold át és írd le egy papírra, hogy ki foglalja el életedben az első helyet? Mit változtatnál?