XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. november 1., szombat

November 1.Lk 1,38-56 ("Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben )

Mária így válaszolt: "Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: "Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!" Mária így szólt: "Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára…" Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért.
Van egy bizonyosságunk, számíthatunk egy személyre, egy emberre, Máriára, aki olyan, mint mi. Ő jobban megérti Isten életét, az örök életet, mivel Isten Fiát hordozta méhében, aki örökkévaló, és aki maga az örök élet. Mária nagyon egyszerű és mély életet élt itt közöttünk, az emberek között, már itt és most megélte az örök életet; mert az életében erősen az Atyaisten szeretetét érezte. Csodálatos, ahogy Mária, Isten anyja, élte az örök életet: „Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába.” Az embereket szolgálta, elkísérte és megosztotta velük a hitet, figyelt arra, hogy másoknak mire van szükségük. Nagyon emberi és nagyon isteni volt. Ezért, Erzsébethez hasonlóan fogadjunk be Máriát az életünkbe. Engedjük, hogy egyszerűséggel tanítson meg minket Istennel élni, szeretni és szolgálni az embereket és elkísérni és megosztani a hitet az emberekkel, úgy, mint Mária, égi édesanyánk. Ő mindig szeretettel vár minket, amikor hozzá megyünk. „Az ember önmagától bizony képtelen lényegi változást előidézni saját életében: újjászületni; meghalni, hogy feltámadjon; önzését szeretetre változni; gyűlöletét és individualizmusát közösségi és testvéri létté; énből Krisztussá válni. Csak Isten, akinek semmi sem lehetetlen, taníthat és oszthatja meg ezt velünk gyengéden és türelmesen, Mária közbenjárásával.” (A Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség konstitúciója. 80)
Feladat a mai napra: Milyen módon hív minket Mária, égi édesanyánk, hogy kísérjük az embereket és megosszuk velük a hitet? Mire akarod, hogy Maria megtanítson téged?