XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 24., szombat

Január 24.Mk 14,3-6                        (Feltörte az alabástromot és (Jézus) fejére öntötte)

Amikor Betániában a leprás Simon házában vendégül látták, odalépett hozzá egy asszony. Alabástrom edényben valódi s igen drága nárdusolajat hozott. Feltörte az alabástromot és (Jézus) fejére öntötte. Némelyek bosszankodtak magukban: „Miért kell a kenetet így pazarolni? Hisz több mint háromszáz dénárért el lehetett volna adni és szétosztani a szegények közt.” És szemrehányást tettek az asszonynak. Jézus azonban ezt mondta: „Hagyjátok! Mit akadékoskodtok, hisz jót tett velem!”

A tisztaság leggyönyörűbb mozzanata az, hogy felszabadít minket és képessé tesz arra, hogy szeretetből odaadjuk magunkat másokért. Amint Betániában az asszony odalépett Jézushoz, feltörte alabástrom edényét és kiöntötte igazi nárduszolaját Jézusra, úgy az, aki a tisztaság mellett dönt, képes lesz „feltörni” életét és „kiönteni” Jézusra, ill. az egész emberiségre legdrágább mivoltunkat, szeretetünket. Sokszor mondogatták már nekem: miért lettél szerzetes? Hát még olyan fiatal és szép vagy! Micsoda pazarlás! – Igen, egy életet elajándékozni a szeretetért kívülről úgy tűnik, hogy pazarlás. Vagy aki pl. beteg szüleit ápolja ahelyett, hogy megvalósítsa önmagát, azt a mai világban egy értelmetlen, elpazarolt életnek tekintik. Mert úgy látszik, többet ér megtartani kincseimet és megőrizni őket magamnak. A tanítványok is szemrehányást tettek az asszonynak. Jézus azonban rájuk szólt: „Hagyjátok! Mit akadékoskodtok, hisz jót tett velem!” Jézussal jót tenni embertársainkban a legnagyobb erény. Alapítónk, P. Jaime Bonet tisztaságnak nevezi: „ha engedjük, hogy Jézus szeressen minket, ahhoz, hogy rajtunk keresztül a testvéreinket szeresse, míg egész lényünk szeretete élő eszközévé nem válik.” (Szabályzat 309.) Ez Istennek tetsző élet, amiben nemcsak a szerzetesek, hanem minden hívő megtalálhatja igazi boldogságát, és kiteljesedését.
Feladat a mai napra: Szeretettel odafordulok embertársaim felé, és önmagukért próbálom őket szeretni.