XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 7., szerda

Január 7.Mt 4,12-17                       (a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott.)

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava: „Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot - hirdette -, mert közel van a mennyek országa!”

Jézus felkínálja nekünk az életet. A Szentatya szerint „Ő a világosság, amely megjelenve szétoszlatja a homályt, eloszlatja az árnyékokat és megérteti velünk létünk és a történelem értelmét és értékét.” Amikor Zebulun és Naftali vidékére költözik Kafarnaumba beteljesedik Izajás régi jövendölése: „Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” Jézus maga a világosság, és mint a betlehemi barlangban támadó fény, most ott, a pogány galileaiak közőtt terjeszti szét világosságát. Élete és igehirdetése által közel hozza az Isten országát. Ezért mondja: tartsatok bűnbánatot! A görög „metanoeite” szó azonban nemcsak annyit jelent mint: tartsatok bűnbánatot, még sokkal mélyebbre megy: elméteket, gondolkodásotokat változtassátok meg, jó útra térjetek! Hiszen mit is jelent Isten országa? „Basileia” annyit jelent görögül, mint uralom, királyság. Változtassátok meg gondolkodásotokat, mert elközelgetett Isten királysága, uralma. Ő akarja életünkben az első helyet elfoglalni. A sötétség, amelyre Máté és Izajás utal, a hitetlenség, az istentelenség sötétsége, ami más szóval leginkább a szubjektivizmus, a magam világába és igazságába zárkózottság sötétsége. És mintha Jézus azt mondaná nekünk: Nyisd ki házad ablakait! Engedd be a fényt! Íme, én veled vagyok! Eljöttem hozzád, és felkínálom neked életed igazi értelmét és értékét! Boldog az az ember, aki felismer engem és befogad a házába!

Feladat a mai napra: Miért ne lehetne másnak is igaza? Az evangélium fényében felülvizsgálom saját véleményemet, álláspontomat.