XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 3., szombat

Január 3.1Jn 2,29-3,6/Fil 2,1-11; Jn 1,29-34;                          (Hogy mi is hasonlóvá váljunk Krisztushoz)

Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.” Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.”
Isten szeretete leghathatósabban megnyilvánult Jézus Krisztus kereszthalálában, amely által elvette a világ bűneit. Keresztelő János kezdettől fogva rámutatott: Jézus az Isten báránya, aki arra hívatott, hogy elvegye a világ bűneit, aki engesztelésül odaadja életét értünk. Célja, hogy mi is hasonlóvá váljunk hozzá. Szeretete nemcsak abban nyilvánul meg, hogy Jézus Krisztus megszületett és meghalt értünk, hanem abban válik teljessé, hogy akik hisznek benne, hasonlóvá válnak Krisztushoz, és mint Isten gyermekei élnek a világban: Ha tudjátok, hogy ő igaz, akkor azt is tudjátok, hogy mindaz, aki igazat cselekszik, tőle született. Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. Mindaz, aki ezt reméli tőle, megszenteli magát, mint ahogy ő is szent. Mindaz, aki bűnt cselekszik, gonoszságot is elkövet, mert a bűn gonoszság. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket, és benne nincsen bűn.
Feladat a mai napra: Kérem Isten kegyelmét, hogy alakítson engem Krisztus képmására.