XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 10., hétfő

Augusztus 10.
A család hivatása – hivatások a családban


Mt 1,18-25                         (Az élet szolgálatában)
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.

A család legelső hivatása és feladata az élet szolgálata. Így tanít minket II. János Pál pápa a Familiaris Consortio című apostoli buzdításában: „Isten a maga teremtő művét a saját képére és hasonlatosságára alkotott férfi és nő megteremtésével fejezi be és teszi tökéletessé: meghívja őket arra, hogy részesei legyenek az ő szeretetének és teremtő atyai hatalmának azáltal, hogy szabadon és tudatosan részt vállalnak az emberi élet ajándékának továbbadásában. „Megáldotta őket Isten és szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek és sokasodjatok, töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet” (Ter 1,28). A család alapvető feladata tehát az élet szolgálata, s a századok folyamán beteljesedik a Teremtő ősi áldása, miközben nemzedékről nemzedékre ember adja tovább embernek az isteni képmást” (FC 28). Hogy ez sok viaskodással járhat, a mai evangéliumi idézetben láthatjuk. Szent József belső küzdelmébe avat be minket, amint azon töprengett, mit tegyen Máriával, aki babát várt, de a baba nem tőle volt. Isten segítségére jött egy angyal által. Megmagyarázta neki, mi történt, és József az élet védelme mellett tudott dönteni. A házasok első hivatása az élet továbbadása és a gyermekek nevelése. Ahhoz azonban, hogy a felbukkanó akadályokat az ember le tudja küzdeni, imádságra van szüksége. Hiszen, ha az Isten akarata szerint akar élni, akkor csak az Isten tudja megadni neki a hozzá szükséges kegyelmeket. Fontos a kitartó imádság, addig imádkozni és kérni, amíg Isten meg nem erősít Szentlelke által. Ő a legjobb Tanácsadó a gyermekek nevelésében, az idősek gondozásában, a betegek ápolásában és a küszködő családtagjaink megerősítésében is.
Feladat a mai napra:  Isten tanácsát keresem az imádságomban a családban felmerülő gondok megoldásához.