XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. június 16., péntek

Június 16.Lk 4,40-41         (elvitték hozzá a különféle bajokban szenvedőket)
Napnyugta után hozzátartozóik elvitték hozzá a különféle bajokban szenvedő betegeket. Egyenként rájuk tette kezét, s meggyógyította őket. Sokakból gonosz lélek ment ki, így kiáltozva: „Te az Isten Fia vagy!” De ő rájuk szólt, s nem engedte szóhoz jutni őket, mert hisz tudták, hogy ő a Krisztus.

Napnyugtával ér véget a Sabbat, amikor még a betegeket sem volt szabad hordozni vagy gyógyítani. Ezért tudták csak napnyugta után elvinni őket Jézushoz. A tény, hogy nem vártak vele másnapig, amikor újra világos lett volna, megmutatja, mennyire fontos volt ezeknek az embereknek, még ezen a napon eljutni Jézushoz. Lukács evangélista evangéliumában itt először említ több gyógyítást, egy egész sorozatot Jézus mégis személyesen, egyenként fordul hozzájuk, teszi rájuk a kezét. A kézrátétel egy régi jel, amely kifejezi az erőátadást. Jézus isteni erővel gyógyította meg a különféle bajokban szenvedő betegeket. Nincs olyan baj, betegség, szenvedés, amelyet Jézus ne tudna meggyógyítani. Miben szenvedünk mi magunk, vagy hozzátartozóink? Vigyük mindezt Jézus elé!
Ezen a héten különösen is imádkozzunk a Krisztus-hívők egységéért. A keresztények több egyházra szakadása valamilyen módon Jézusnak is fájdalmat jelent. Fontos, hogy ezt is Jézus elé vigyük. Mert az Ő nagy vágya, tanítványainak egysége, hiszen maga kéri az Atyát értük imádkozva: „Legyenek mindnyájan egy, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21). Jézussal együtt imádkozzunk mi is, és keressük a közös imádságot, hogy együtt valljuk: „Jézus, te az Isten Fia vagy!”
Feladat a mai napra: A Krisztus-hívők egységéért imádkozom.