XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. június 27., kedd

Június 27.Lk 6,6-11                            (Jézus belelátott gondolataikba)
Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze el volt sorvadva. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon gyógyít-e szombaton, hogy legyen alapjuk vádat emelni ellene. De ő belelátott gondolataikba, ezért így szólt az elsorvadt kezű emberhez: „Állj fel és gyere ide a középre!” Az felállt és odament. Jézus odafordult hozzájuk: „Kérdem tőletek, szabad szombaton jót, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni?” Ezzel végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az szót fogadott és meggyógyult a keze. Az írástudók és a farizeusok esztelen haragra gerjedtek, és egymás közt elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek Jézussal.

Lucsás evangélista egy szombati gyógytítással kapcsolatban tovább vezeti az előbbi témát és így egyre nyilvánvalóbbá válik Jézus és a farizeusok közötti feszültség. Jézus azért ment a zsinagógába, hogy tanítson, nem azért, hogy gyógyítson. Észrevette a beteg embert, akinek a jobb keze el volt sorvadva, de azt is, amire a farizeusok gondoltak. De ő belelátott gondolataikba. A farizeusok figyeltek Jézusra, de csak azért, hogy találjanak valamit, ami miatt vádat emelhetnek ellene. Figyelték, vajon megszegi-e a szombati törvényt, azáltal, hogy szombaton gyógyít. Jézus elkerülhette volna a konfliktust, mivel a beteg nem kérte tőle a gyógyulást. Jézus azonban meghívja a beteg embert, hogy álljon a középre majd ellenségeihez fordul. Kettős kérdést intéz hozzájuk, hogy elgondolkodjanak. Kérdésében Jézus a beteg meggyógyítását életmentéshez hasonlítja, ennek elmaradása pedig a megsemmisülést jelentené. (Az ó-szövetségben több helyen beszélnek úgy a betegekről, mint a hálál országban lévőkről vö. Zsolt 86,13). Ahogy Jézus végignézett rajtuk, a farizeusokon, ezzel magabiztosságát és tekintélyét fejezi ki. Nem fél ellenségeitől, mert Ő az Atya küldöttje és meghatalmazottja, tudja, hogy nem cselekszik Isten ellen, ha szombaton gyógyít.
Mai imádságunkban nagyon figyeljünk Jézus magatartására, és kérjük őt, hogy tanítson meg minket, konfliktus - helyzetekben is úgy viselkedni, ahogy ő.
Feladat a mai napra:  Ma a megszentelt élet napja van. Imádkozzunk különösen is a szerzetesekért.