XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. március 17., hétfő

Március 17.Napi elmélkedéshez:  Én 2,10-14
Így szól szerelmesem: Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak, itt van a szőlőmetszés ideje, és gerlice hangja hallatszik földünkön. Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők s jó illatot árasztanak. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod.

Mielőtt elolvasom az alábbi elmélkedést, hagyom, hogy a csöndben Isten szájából hangozzanak el a fönti szavak. Kérdezzem meg magamat: Hogyan hallom? (pl. nyitottsággal, szkeptikusan, vagy meglepően). Hogyan képzelem el Isten hangját? Melyik szó, mondat, kép érint meg engem? Miért? Aztán elbeszélgetek Istennel róla.
Az Énekek éneke könyve a férfi és a nő közötti szerelmet énekli meg. A Keresztény Egyház korai hagyománya szerint allegorikus módon is lehet értelmezni ezt: vonatkozik Krisztusnak és az Ő jegyesének, az Egyháznak kapcsolatára, vagy Krisztusnak és az egész emberiségnek a kapcsolatára. Így átvitt értelemben az Énekek éneke szövegei Krisztus és az emberi lélek kapcsolatát ábrázolják. Ki lehet mélyebben szerelmes, mint maga az Isten? A húsvétra való előkészületben újra felfedezhetjük, mekkora Isten irántunk való szeretete: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16). „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Isten végtelen szeretetéből, Jézus Krisztus halála és feltámadása által, megajándékozott minket az örök élettel és visszaadta nekünk eredeti lényünket, igazi arcunkat. És ezt az arcot szeretné látni, ezután kutat: „Mutasd meg arcodat”. Ha Felé fordítjuk arcunkat, az számunkra igazi éltető forrás.  Szükségünk van arra, hogy a vele való kapcsolatban kifejezze Jézus, hogyan lát engem, ki vagyok számára: Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Bájos, szép az arcod”. Isten számára minden egyes ember az egyetlen, a legszebb a világon. Milyen szomorú ezért találkozni olyan fiatalokkal, akiknek bár megfelelő a súlyuk, nem elégedettek külső alakjukkal, és fogyókúrákkal kockáztatják egészségüket, mert erősen hat rájuk a külső világ propagált szépségideálja. Ha mi valóban elhinnénk, milyen szépnek teremtett Isten minket, külsőleg és belsőleg, megszűnnének bizonyos komplexusaink a külsőnkre vonatkozóan. Adja meg Isten ezt a kegyelmet, hogy jobban higgyünk szavaiban, mint a társadalom által megszabott normákban. „Isten mondja: Én tudom, hogy megtalálod magad Keblemen lerajzolva, és ha látod magad, megpihensz látva magad, ily szépen megfestve.” (Avilai Szent Teréz )

Feladat a mai napra: Valakinek elmondom a családomban, hogy milyen szépnek látom őt.
Este: Visszatekintés a napra: Isten szertető tekintetében felsorolok legalább három dolgot, amelyet pozitívan éltem meg, és hármat, amit ajándékként kaptam másokon keresztül. A szépségekért hálámat fejezem ki Istennek. A 139. zsoltárt újra elimádkozva zárom le napomat. „Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál.”