XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. március 28., péntek

Március 28.6. nap_______
Napi elmélkedéshez:  Lk 7,36-50
Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!” „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet elengedett” - felelte Simon. „Helyesen feleltél” - mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.” A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!”

A mai napon térjünk vissza a 3. nap utasításaihoz, és a fönti idézet segítségével gondoljuk át a vezérelv, alapigazság 4. és 5. részét: „Szükséges ezért, hogy közömbösekké tegyük magunkat minden teremtménnyel szemben, ami szabad akaratunk döntésére van bízva és nincs neki megtiltva. Ugyannyira, hogy a magunk részéről ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegséget, a gazdagságot, mint a szegénységet, a tiszteletet, mint a gyalázatot, a hosszú életet, mint a rövidet, és következetesen így minden másban; egyedül azt kívánva és választva, ami jobban elvezet bennünket a célba, amire teremtve vagyunk.”
Kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy világosítsa meg számunkra a vezérelv alapigazság e részét a fönti evangéliumi részleten keresztül.
Az elmélkedéshez teremtsük meg szemlélődésünk színterét. Képzeljük el helységét, Simon házát, a vendégeket, a körülményeket, az illatokat, hangokat… Miről beszélgetnek? Hogy van jelen Jézus, mit csinál, mit mond? Látom, amint bejön a bűnös asszony, aki megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Hogyan fogadja Jézus ezt a gesztust? Hogyan tekint rá? Megfigyelhetem Simon és a vendégek zúgolódását, suttogását, és amint Jézus kezd hozzájuk beszélni… Hol helyezkedem el a történetben? Esetleg kivel azonosulok? Egy vagyok a vendégek közül, vagy én hívtam meg Jézust vacsorára, vagy én vagyok az, aki belopakodom a házba, mert Jézust keresem, és szomjazom irgalmas tekintetére, megbocsátására? Megpróbálom átélni ezt a történetet. Hogyan világít rá a történet az ignáci vezérelv alapigazság fönt említett részére? Hogyan tette magát közömbössé az asszony a jelenlévők véleményétől, figyelmen kívül hagyva a gyalázatot, a gúnyt, a megszólást… Mi az, amit Simon nem tud elengedni? Megkérem Jézust arra, hogy beszélgessünk el azokról a dolgokról, amiket megérint bennem. Majd Miatyánkkal lezárom imádságomat, és leírom azt, amit az imában tapasztaltam.

Feladat a mai napra: Megpróbálom ma közömbössé tenni magam olyasmitől, ami nekem nagyon fontos, és keresni, hogyan tudom szolgálni Istent az embertársaimban.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Szeretettel visszatekintek a mai napra a Szentlélek segítségével. Újra átolvasom a mai idézetet és megnézem, hogyan váltottam életre. Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem a Szentlelket, hogy elvezessen az istengyermekek teljes szabadságára.