XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. március 21., péntek

Március 21.Napi elmélkedéshez:  Lk 10,1-3.9.16.20
Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa! Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.” … A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram - mondták -, nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Így válaszolt nekik: „...  De mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”

Imádságomban ma is követem március 16. nap utasításait: Az ima során úgy képzelem el a jelenetet, hogy magam is ott vagyok, amikor Jézus kiválaszt más hetvenkettőt, és amikor  ők visszatérnek Jézushoz. Látom a személyeket: Jézust, a tanítványokat, hallgatom beszédüket: Menjetek! Úgy küldelek benneteket,”..., figyelem cselekedeteiket: nagy örömmel tért vissza”, és megérzem a saját helyemet is. Hol vagyok jelen, kinek a személyével tudok azonosulni, esetleg önmagamként vagyok jelen? Ott időzök el, ami leginkább megérint.
Azt a kegyelmet is kérjük a mai imádságban, hogy újra átélhessük saját kiválasztottságunkat és küldetésünket. A keresztségünk óta Isten kiválasztott népéhez tartozunk, és Jézus küldetésében részesülünk. Ma, Jézus igéjén keresztül akarja megújítani és aktuálissá tenni hivatásunkat, hogy munkatársaként tekinthessen ránk: hogy utat készítsünk neki és Isten országának, hogy örömhíre eljuthasson az emberek szívéhez. A missziós küldetés pedig több mint egy feladat, amelyet Jézus bíz ránk. Jézus személyének, lényegének, szeretetének a kifejezéséről, továbbításáról van szó. Ezért a Jézussal való egységből fakad. Aki titeket hallgat, engem hallgat.” Jézus szócsöve vagyunk, akiken keresztül az emberekhez beszél. Akkor is azok vagyunk, amikor nem akarunk beszélni. Jézus tudja, hogy az elutasítástól való félelem gátolja sokszor az Evangélium hirdetését. Ezért Jézus arra figyelmeztet minket tanítványaival együtt, hogy nem minket utasítanak el, hanem magát Jézust, akár nehéz és eredménytelen a missziós munka, akár nagy sikerrel jár, mint a tanítványoknál, akik óriási élménnyel tértek vissza Jézushoz. Mindig van oka az örömnek: „nevetek föl van írva a mennyben.” Az igazi örömünket nem az eredmény határozza meg, hanem a Jézus által kapott identitásunk és hatalmunk. Kérjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket a mai napon azokhoz az emberekhez, akikhez Jézus menni akar.

Feladat a mai napra: Figyelek azokra a lehetőségekre, ahol Jézus munkatársaként  hirdethetem Isten országát, közelségét, amelyet abban az örömben teszek, hogy nevem föl van írva a mennyben.
Este: Visszatekintés a napra: Jézus szerető tekintetébe helyezem magamat, és vele együtt tekintek a napra. Hogyan vezetett a Szentlélek? Nyitott, fogékony voltam-e az indíttatásaira? Azzal a tudattal éltem meg, hogy Jézus rajtam keresztül akar közeledni az emberekhez, kapcsolatba lépni velük? Hagyjam, hogy Jézus kifejezze nekem, mint kiválasztott munkatársának irántam való háláját és örömét.