XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. február 11., szerda

Február 11.ApCsel 9,1-5                    („Saul, Saul, miért üldözöl engem?”)

Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?« Erre ő megkérdezte: »Ki vagy te, Uram?« Az így felelt: »Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!
A mai szentírási idézet rámutat arra, hogy mindaz, ami velünk történik, amit élünk, hatással van Jézusra is. Legyen az pozitív vagy negatív. Jézus a követőivel azonosul, bennük él, ők pedig Jézusban. Jelen van személyes és közösségi életükben, amikor állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott.” (ApCsel 2,42-47). Mindaz, ami a közösséggel, vagy akárcsak egyetlen egy testvérrel történik, Jézussal történik. Ezt adta tudtul Saulnak, a nagy, gyűlölettől lihegő keresztényüldözőnek, aki meg volt róla győződve, hogy Istennek tesz azzal szolgálatot, ha elpusztítja a keresztényeket. És Jézus csak annyit kérdezett tőle: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?« Hányszor történik meg velünk is, hogy meg vagyunk győződve saját igazunkról. Csak vizsgáljuk meg ítéletünket, hogy vajon Isten is úgy gondolná-e a dolgokat, ahogy én? Vajon a Teremtő Isten tiszta szeretetének szemszögéből nézve, megállhatja-e a helyét előtte az ítéletem? Különösképpen, ha elégedetlen vagyok, és haragszom valakire. Kérjük Istent, hogy tanítson meg minket úgy látni a dolgokat, ahogy ő látja azokat.
Feladat a mai napra: Belenézek a szívembe. Ki az, aki ellen haragot érzek a szívemben? Miről szól a haragom? Esetleg hol engedtem túl közel magamhoz a másikat? Kérem Istent hogy az ő jóságának szemszögéből láthassam saját életemet és a másik ember életét, és békét találhassak benne.