XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. február 13., péntek

Február 13.Róm 12,4-21                    (egy test vagyunk Krisztusban)

Ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.” Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.
Mindannyian kapcsolatban állunk egymással valamilyen módon. Vannak, akik szorosabban körülvesznek bennünket, akikkel együtt élünk, családunk, rokonaink, barátaink, közösségünk; vannak, akik kicsit távolabb állnak, pl. szomszédok, munkatársak, és vannak, akikhez nem fűz különös kapcsolat, de mégis egymáshoz tartozunk, mert pl. egy társadalomban, egy országban, sőt egy kontinensen vagy bolygón élünk. Szt. Pál gyönyörűen rávilágít arra, hogy a test minden tagjának megvan a saját helye és funkciója. Így mindegyikünknek is. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. Nem az a fontos, hogy kinek milyen adomány vagy tehetség adatott, nincsenek jobb vagy rosszabb, értékesebb vagy csekélyek adományok, hanem fontos, hogy felismerjük és elismerjük annak fontosságát és nélkülözhetetlenségét, amit kaptunk, és önzetlenül, örömmel, tudatosan ajánljuk fel az egész test javára. A testben mindenki fontos, mert Jézusnak minden ember fontos (!), én is, és a mellettem lévő is, sőt, még az is, akiben a társadalom esetleg csak terhet lát. Mindannyian ajándékok vagyunk egymásnak. Imádságomban elgondolkodhatom azon, hogy az az ember, akit én kevesebbre becsülök, vagy akit a társadalom kevesebbre becsül, hogyan ajándékozhat meg engem? A másik dolog, amire Pál felhívja a figyelmünket, hogyan szeressünk: A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok… Milyen fontos tudatosítanunk azt, hogy az Úrnak szolgálunk! A szeretnek mindig két pólusa van, mely egészséges feszültségben kell lennie egymással: ajándékozás és befogadás, gyöngédség és állhatatosság, érzékenység és erősség, önátadás és teljesen önmagammá válás. Nem azért szeretünk, mert valaki előtt jó képet akarunk mutatni magunkról. A szeretet ott torzul leginkább, amikor valamilyen más szándék vagy elvárás vezérli, mint az ingyenes ajándékozás és befogadás. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Milyen nehéz szavak ezek, amikor valaki megsértett minket! A nehézség ilyenkor az, hogy amikor elkezdünk ítélkezni, bosszúra vágyunk, teret adunk a haragunknak, akkor igazából egyre inkább csak önmagunkba csavarodunk. Elveszítjük a józan észt és tisztánlátást, és eluralkodnak rajtunk az érzelmek. Valahol az hajt minket, hogy helyre kell állítanunk saját képünket. De Pál azt mondja: Nem kell neked ezzel törődnöd! Ha ilyenkor mélyen kapcsolatba kerülünk a szeretetforrással, Jézussal, akkor megértjük azt, hogy ő tesz minket igazzá mások előtt, ő fog kivédeni minket, és ő fogja megtorolni a másikon, amit elvétett ellenem. Ezt nyugodtan rá hagyhatom. Egyetlen dolgom, hogy szüntelenül igyak a szeretetforrásból, és addig igyak belőle, amíg teljesen át nem járja egész lényemet, és teljesen fel nem tölt engem. Akkor képes leszek békében élni másokkal, és meg fogom látni, hogy a szeretet valóban izzó parazsat gyűjt a másik fejére, hiszen Isten fogja őt megtéríteni pontosan a bennem tapasztalt, ki nem érdemelt szeretet által.
Feladat a mai napra: Melyik gondolat, szó fog meg engem leginkább? Hol érzem szükségét annak, hogy fejlődjek a szeretetben? Ahhoz, hogy növekedjen bennem a szeretet tudatosan megkeresem a szeretet forrását, és engedem, hogy átitasson engem.