XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. február 12., csütörtök

Február 12.1Jn 4,7-12.20-21            (aki szereti Istent, szeresse a testvérét is)

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.
A szeretet Krisztus misztikus testében olyan, mint a vér. A vér a test éltető és legfőbb nedve. „Fő feladatai az oxigén és a szén-dioxid, a tápanyagok és a víz, valamint az oldott anyagcseretermékek szállítása. Ezen kívül fontos szerepe van az immunreakcióknál, a hormonok szállításában és a testhőmérséklet-szabályozásban.” (vö. Wikipédia, vér.). Izgalmas a vér anatómiai funkcióját a lelki életre és Krisztus misztikus testére tekintve alkalmazni: a szeretet az, mely a test minden tagját, és saját magunkat is ellátja „oxigénnel”, kreatív friss levegővel, táplálékkal, Isten igéjével, az irgalmasság cselekedeteivel, és segíti az „anyagcserében”, a bűnbánatban, megbocsátásban és kiengesztelődésben, belső megújulásban. Fontos szerepe van az „immunreakcióban”, pl. abban hogyan tudom fogadni a másik ember kritikáját, kommentárját anélkül, hogy vérig sértődnék, vagy megsemmisülnék. Segít a „hormonok” szállításában, pl. az erények gyakorlásában, a kedvesség, irgalom, jóság, önmegtartóztatás, béke megélésében és lehetővé teszi a közösségépítést. Segít a „testhőmérséklet szabályozásában”, hogy megfelelő melegségben éljünk, amiben magunk is jól érezzük magunkat és másoknak is otthont tudunk teremteni. Mert aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; mert Isten szeretet. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ez pedig abban nyilvánul meg, hogy személyes valamint közösségi életünkben szinte tapinthatóvá válik Isten jelenléte a szeretet által. De János felteszi a kérdést: Hogyan mondhatja valaki „szeretem az Istent!”, ha közben testvérét gyűlöli? Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent sem, akit nem lát. Ugyanezt az állítást kiterjeszthetjük saját magunkra is. Hogyan mondhatom magamról, hogy szeretem az Istent, ha magamat megvetem? Mert ha nem szeretem magam, pl. saját testemet, lényemet, gyengeségeimet, tulajdonságaimat, stb. s ahelyett, hogy szeretettel elfogadnám azt, amin nem tudok változtatni, állandóan küzdök ellene? Ha magamat utálom, akkor az Istent sem szerethetem. Mert Isten a szeretet. És ő szeret engem, olyannak, amilyen vagyok. Szeretetből alkotott, és gondoskodik rólam. Ugyanígy a testvéreimről is. Úgy szeret minket, mint saját testét, akit gondoz és táplál. Aki nem szeret, az „vérfertőzést” okoz a testnek. Krisztus misztikus testére tekintve a vér képe segíthet valamit megsejtenünk jelenlegi állapotából. Vajon Jézus hogy érzi magát? Kik azok, akik egészséges vért pumpálnak a testébe? Kik azok a „vér-rögök”, melyek elakasztják a friss vér szállítását a többi testrész felé? Hol betegeskedik a test? Hogyan látja Jézus az életemet? Mire vágyik, ha rám néz?
Feladat a mai napra: Imádságomban megpróbálok egészen mélyen kapcsolatba kerülni Jézussal, a szeretet forrásával, és engedni, hogy átjárja egész testemet és lelkemet. Ha tudok, elmegyek szentmisére, és megáldozom, hogy így Jézus még tapinthatóbban tudjon jelen lenni bennem, és érezni tudjam szeretetének melegét.