XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. február 14., szombat

Február 14.Mt 25,31-39                     (Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek)

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
Hogy Jézus mennyire azonosul minden egyes emberrel, talán legmeghatóbban ebben a példabeszédben jut kifejezésre, mely az utolsó ítéletről szól. Amikor a döntő kérdés: de hol láttunk téged és hol szolgáltunk téged? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. A legkisebb testvérben ott van Jézus. Ez lehet olykor egy családtagom, szomszédom vagy egy hajléktalan, egy éhező gyerek Afrikában, vagy kifosztott, menekült család, de lehetek akár én is. Minden ember Jézus számára a legkisebb, de különösképpen az, aki valamilyen oknál fogva tehetetlenné válik, csődöt mond, kudarcot szenved, nélkülözővé válik, rászorul mások szeretetére, segítségére. Aki valahol be tudja vallani magának, hogy nem tudom magamat megváltani, nem tudok magam erejéből kikecmeregni e szituációból, az Jézus előtt a legkisebb, az igazán alázatos. Ellentétben áll a gőgössel, aki meg van győződve arról, hogy mindent meg tud oldani, nincsen szüksége senkire, fel tudja mutatni majd, hogy milyen sikereket ért el… Jézus szereti a kicsiket, akik olyanok, mint a gyermekek, akik teljesen rászorulnak szüleik gondozására. Ezek a kicsik sokszor egyáltalán nem szembetűnők. Sőt, az ember könnyen átsiklik fölöttük. Lehet, hogy csöndben kuporodva ül az utca sarkában, egy kis műanyagpohárral a kezében. S amikor az ember odamegy hozzá, segít neki valamivel, mérhetetlen mély hála fejeződik ki tekintetében. És tekintetében meglátom Jézust. Ők nem a lármázók, akik állandóan felhívják magukra a figyelmet, és kierőszakolják még az utolsó garast is a zsebünkből. A legkisebb testvér észrevétele érzékenységre utal. Talán nem fejezi ki, de a szív mégis megérzi, sejti, hogy itt valaki igazán szükséget szenved. Áldott vagy, ha érzékenységgel tudsz fordulni embertársaid felé, és meg tudod őt ajándékozni szereteteddel, szolgálatoddal, akárcsak egy mosollyal vagy pohár vízzel. Ő is ajándékká fog válni számodra! Jézus ajándékoz majd meg téged önmagával.
Feladat a mai napra: Imádságomban lelki szemeimmel és szívem érzékenységével végigpásztázom a környezetemet. Ki az a legkisebb testvérem, akinek jól esne szeretetem? Megpróbálok felé lépni, megosztani vele, amit jó szívvel felkínálhatok neki, akár időmet, akár egy meghallgatást, egy szeretetszolgálatot vagy anyagi javamból valamit. Tekintetében Jézussal találkozhatom.