XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. február 16., hétfő

Február 16.Mt 5,13-16                       (Ti vagytok a föld sója és a világ világossága)

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!
Jézus az evangéliumokban nagyon érdekes párhuzamot von köztünk és maga között. János evangéliumában mondja: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12). A hegyi beszédben, melyet akár az Isten országa statútumának is lehet nevezni, azt mondja: Ti vagytok a világ világossága! Jézus teljes egységben él az emberiséggel, különösképpen azokkal, akikkel mély lelki közösségben vannak vele. Célja az, hogy az ember olyan közel kerüljön hozzá, hogy egészen átlényegülhessen, átistenüljön, ragyogóvá, világossággá válik a világ számára, mint maga Jézus. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Jézus megosztja velünk a felelősséget misztikus testéért. Az életünk hatással van a testre. A szeretet gyógyító, békét szerez a testnek. Jézus szelíden jelen akar lenni rajtunk keresztül. A sóból nem kell sok, hogy ízletessé tegye az ételt. A koncentrált só az ételben már méreg. Nem a fundamentalizmus, a szélsőséges ideológiák váltják meg a világot, és nem is a mindenféle hiedelmek, vallások keveréke, hanem Jézus Krisztus bennünk lévő szelíd jelenléte. Figyeljünk arra, hogyan élünk. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Fontos, hogy kapcsolatban maradjunk Jézus Krisztussal. Ha Ő jelen van bennünk, akkor mondanivalónk, szeretetünk ízes, jó ízű. És életünk fényforrás lesz, világító lámpás mások számára. Akkor jó a fény, ha egy forrása van. A német szó „Zwielicht”, melyet magyarul szürkületnek vagy alkonynak mondunk, pontosabban két-fényt vagy kettős fényt jelent. Ez a szó arra utal, hogy azért homályos a fény, mert két különböző minőségű fényforrás világít meg egy dolgot. A világosságnak csak egy erős forrása van. Így a mi életünknek is csak akkor válik a világ világosságává, amikor egy a forrása: Jézus Krisztus. Ezért mondja Jézus: „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.” (Mt 6,24). Legyen életünk egyértelmű, Krisztusra utaló. Erre a mai világban, a háború fenyegetettségben nagyobb szükség van, mint bármikor. És érezzük a felelősséget. Nem csak a politikusok felelősek döntéseikért, hanem különösképpen mi Krisztus-hívők is felelősek vagyunk azért, hogy a béke, a szeretet és az igazságosság országának hirdetői és megvalósítói legyünk ott, ahol élünk.
Feladat a mai napra: Átérezve Krisztus Misztikus Testéért való felelősségemet mai napon bekapcsolódom abba a felszólításba, hogy imádságomat és böjtömet felajánljam a békéért.