XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 18., péntek

Március 18.Jn 2,1 -10                           (Tegyetek meg mindent, amit csak mond!)
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Odahaza sokan voltunk és minden nagyon igazságos volt. Amikor anyukám észrevette, hogy a szomszédomról beszélek, akinek nem volt mit ennie, azon nyomban fogott egy tál jól elkészített ételt és azt mondta nekem: vidd át a barátodnak. Tudta, hogy a barátomnak még van néhány kisebb testvére. Ha van valami, amit sokra értékelünk az édesanyánkban, akkor azt, hogy azonnal észreveszi mások szükségleteit és sosem nézi keresztbetett kézzel. Ez édesanyánk, Mária, hozzáállása is minden helyzetben. Ő és Jézus részt vettek a kánai menyegzőn, észrevette, hogy fogytán a bor. Elhatározta, hogy beszél Jézussal, noha tudta, hogy Jézus nem szeretné, ha felfedné őt, Mária tudta, hogy meg fogja tenni, amit kért. Mária, a mi jó anyánk, ma is mindig észreveszi, hogy hiányzik életünk bizonyos területeiből a bizalom bora, a megbocsátás bora a szívekből, a mély, őszinte beszélgetés bora a házastársak közti egyetértésben. Néha a saját világunkban érezzük magunkat és nem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy mi történik vagy hogyan élnek a gyerekeink. Sokszor türelmetlenek vagyunk, vagy egyszerűen nem tudunk türelmesek lenni, sok mindentől szenvedünk. Ebben az időszakban hallhatjuk anyánk szavát: tedd azt, amit Ő mond neked, add neki ami vagy, és amid van, a mások iránti szeretetedet. Mária biztos benne, hogy Jézustól mindent megkapunk, amiben hiányt szenvedünk.
Feladat a mai napra: Kérdezem Máriától: Hogyan látja életemet, családomat?